Κτηματομεσίτες: Οι εκτιμήσεις του Κτηματολογίου κάνουν μόνο για σκοπούς φορολογίας

«Δεν είναι δόκιμο αυτές οι τιμές να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα η αγορά/πώληση, η επένδυση, η δανειοδότηση και η απαλλοτρίωση ακινήτων»

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών σπεύδει να διευκρινίσει εκ νέου τη χρησιμότητα της γενικής εκτίμησης ακινήτων, στην οποία προβαίνει ανά τριετία το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προς αποκατάσταση της στρεβλής αντίληψης που φαίνεται να επικρατεί ακόμα σε αρκετούς ιδιοκτήτες και δυνητικούς αγοραστές ακινήτων.

Η γενική εκτίμηση του Κτηματολογίου είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δίδει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτούν πρόσβαση εύκολα και γρήγορα στα αποτελέσματα της εκτίμησης των ακινήτων που τους ενδιαφέρουν, αλλά μόνο για γενικότερη ενημέρωση τους.

Απ’ εκεί και πέρα, όπως έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν και το ίδιο το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας οι τιμές, που προκύπτουν από την κάθε γενική εκτίμησή του, αποτελούν τη βάση για σκοπούς φορολογίας.

Συνεπώς δεν είναι δόκιμο αυτές οι τιμές να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα η αγορά/πώληση, η επένδυση, η δανειοδότηση και η απαλλοτρίωση ακινήτων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνο Κυναιγείρου, «οι ιδιοκτήτες ακινήτων κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσφεύγουν στους εγγεγραμμένους και αδειούχους Κτηματομεσίτες ώστε να τυγχάνουν πλήρους και αξιόπιστης ενημέρωσης για ζητήματα που τυχόν τους απασχολούν και για τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου που τους ενδιαφέρει».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ολοκλήρωσε και δημοσίευσε τη νέα γενική εκτίμηση ακινήτων σε αξίες 1.1.2021 κατά την οποία εκτιμήθηκαν συνολικά 1.660.048 ακίνητα συνολική αξίας πέραν των €186 δισ., σε σύγκριση με περίπου €182 δισ. που ήταν η συνολική αξία των ακινήτων την 1.1.2018.

Διαβάστε επίσης: Red Friday από την Altamira με 1000 ακίνητα σε τιμές προσφοράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ