Η «γυάλινη οροφή» συνεχίζει να είναι μία πραγματικότητα

Η HR Μanager του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Άννα Μιχαηλίδου, σημειώνει πως για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις θα πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα και ολοκληρωμένες πολιτικές και δράσεις σε όλα τα διοικητικά επίπεδα της χώρας.

Παρά τη σημαντική πρόοδο της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, φαινόμενα όπως το «κολλώδες πάτωμα» και η «γυάλινη οροφή» συνεχίζουν να είναι μια πραγματικότητα, τονίζει η Άννα Μιχαηλίδου, HR Manager του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Η αύξηση που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αδιαμφισβήτητη. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των κοινωνικών αντιλήψεων, στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου και της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζόμενων γυναικών, στις πολιτικές που προωθούν την ισότητα σε διεθνές επίπεδο, στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και τις νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από αυτή, καθώς και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, φαινόμενα όπως το «κολλώδες πάτωμα» και η «γυάλινη οροφή» συνεχίζουν να είναι μια πραγματικότητα. Οι γυναίκες τείνουν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων και παρατηρούνται ακόμη ανισότητες στις απολαβές σε σχέση με τους άνδρες. Επιπλέον, φαινόμενα όπως παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας σε σχέση με το φύλο, καθώς και εμπόδια στην ανέλιξη των γυναικών λόγω του ότι έρχονται αντιμέτωπες με «αόρατες προκλήσεις», όπως η μητρότητα και η ανατροφή της οικογένειας, παραμένουν ευρέως διαδεδομένα. Συνεπώς, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων αυτών εξακολουθούν να αποτελούν αναγκαιότητα.  

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε κάθε μητέρα, σύζυγο, αδελφή, φίλη εργαζόμενη, σε κάθε γυναίκα που αντέχει και αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο και σε κάθε γυναίκα που είναι ικανή από το μηδέν να κάνει τα πάντα. Ιδιαίτερα, αφιερώνω τη μέρα αυτή στην αρχή των πάντων της ζωής μου και πηγή δύναμης, τη μητέρα μου.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία;

Για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία θα πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα και ολοκληρωμένες πολιτικές και δράσεις σε όλα τα διοικητικά επίπεδα της χώρας. Τα μέτρα αυτά θα στοχεύουν στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης, στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην εργασία, στην προώθηση καλύτερων συνθηκών ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής/οικογενειακών υποχρεώσεων, στην καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για προώθηση της ίσης αμοιβής και γενικότερα της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία με μία λέξη;

Απαραίτητος.

WhoisWho

Η Άννα Μιχαηλίδου είναι η HR manager του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ). Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού και της ανάπτυξης της διαχείρισης του στρατηγικού σχεδιασμού και διαδικασιών που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους. Κατέχει Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης και δύο Μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Οργανωσιακή Ψυχολογία. Είναι μέλος του CIPD (UK) και πιστοποιημένη executive coach. Κατέχει πολυετή πείρα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του ΙΝΓΚ και υπεύθυνη διαχείρισης και συντονισμού Πλάνου Δράσης Ισότητας Φύλων, καθώς και τη διατήρηση των διαπιστεύσεων του Ινστιτούτου, όπως είναι ο «Εργοδότης Ισότητας, “HR Excellence in Research” και το πρότυπο “Sound Industrial Relations”».

Διαβάστε επίσης: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντοτε η γυναίκα εργαζόταν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ