Μείωση της ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2024

Οι Υπηρεσίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων με 80,9%

Στο 6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με 6,8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2024, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 490.232 άτομα ή 64,5% του πληθυσμού (άνδρες 69,0%, γυναίκες 60,3%), σε σύγκριση με 492.230 άτομα (65,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 460.893 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,6% (άνδρες 64,9%, γυναίκες 56,6%), σε σύγκριση με 458.835 άτομα (61,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 29.339 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,9%, γυναίκες 6,1%) σε σύγκριση με 33.394 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,0%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 82,2% και για τις γυναίκες 74,1%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 το ποσοστό ήταν 78,6% (άνδρες 83,9%,  γυναίκες 73,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 69,5% σε σύγκριση με 65,6% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Στις Υπηρεσίες το ψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,9% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,7% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2023 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,7%, Βιομηχανία 16,9% και Γεωργία 2,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,4% της συνολικής απασχόλησης ή 43.143 άτομα (άνδρες 7,2%, γυναίκες 11,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2023 ήταν 9,9% (άνδρες 7,4%, γυναίκες 12,5%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 412.732 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 12,6% (52.044 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 12,1% είχε προσωρινή εργασία.

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε οριακά στο 16,2% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 17,9%, γυναίκες 14,5%), σε σύγκριση με 16,0% (άνδρες 18,7%, γυναίκες 13,4%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 59,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 14,1% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 26,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2023 ήταν 51,1%, 16,7% και 32,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Θέλουν να βάλουν διόδια στον αυτοκινητόδρομο και στις πόλεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ