Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Κεντρικός πυρήνας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα νέα δεδοµένα που έφερε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία η πανδηµία του COVID-19 δεν ήταν «νέα» για το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου.

Μέσω των ψηφιακών υποδομών του Πανεπιστημίου και κυρίως της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας και αποτελεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης, οι έγκριτοι ακαδημαϊκοί, καθηγητές-σύμβουλοι υποστηρίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες με τηλεδιαλέξεις και ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, καθοδηγούν και αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές, οι οποίοι μέσω του eClass έχουν στη διάθεσή τους όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, κεφάλαια βιβλίων σε ψηφιακή μορφή, ηλεκτρονικά άρθρα, podcasts κλπ.), αλλά και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ. 

Απόλυτη επιτυχία σε εξετάσεις με ηλεκτρονικά μέσα

Η μόνη αλλαγή που επέφερε στην εκπαιδευτική πρακτική του ΑΠΚΥ η υγειονομική κρίση αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων, κατά τις οποίες οι φοιτητές έπρεπε να βρίσκονται με φυσική παρουσία σε εξεταστικά κέντρα. Το ΑΠΚΥ πέτυχε να ολοκληρώσει τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με απόλυτη επιτυχία και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά με τρεις τύπους εξέτασης, μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass, στον προσωπικό χώρο του καθενός φοιτητή και της καθεμιάς φοιτήτριας, με αδιάβλητες διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με ηλεκτρονική επιτήρηση από τους διδάσκοντες και με όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της ακεραιότητάς τους. Συνολικά 4.000 φοιτητές και 250 διδάσκοντες, με την υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών, συμμετείχαν –με απόλυτη επιτυχία όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο– στις εξεταστικές διαδικασίες για 207 Θεματικές Ενότητες/μαθήματα. 

Πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο

Η υγειονομική κρίση ανέδειξε την πρωτοπορία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και την ετοιμότητά του να προσαρμόζεται σε κάθε κρίση, αλλά και στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ στηρίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην ευέλικτη, εξ αποστάσεως φοίτηση, η οποία επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο για τριτοβάθμια εκπαίδευση να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Από την πρώτη κιόλας μέρα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, το ΑΠΚΥ ήταν επομένως σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα το ακαδημαϊκό και διοικητικό του έργο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών του. με εξειδίκευση και εμπειρία στην αποτελεσματική αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών και εργαλείων τηλεκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, το ΑΠΚΥ συνέχισε σε όλη την περίοδο του lockdown να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την ίδια, ποιοτική μαθησιακή εμπειρία, όπως και πριν από την κρίση, εμπειρία για την οποία το 2019 βραβεύθηκε με Χρυσό Βραβείο στα Cyprus Education Leaders Awards.

Οι ψηφιακές διαδικασίες εκπαίδευσης και εξυπηρέτησης των φοιτητών, των αποφοίτων και των υποψηφίων φοιτητών προϋπήρχαν στο ΑΠΚΥ, αλλά λόγω της πανδημίας ενισχύθηκαν και αποτέλεσαν μια καθημερινή πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε διοικητικά η τηλεργασία. Η πανδημία λοιπόν δεν επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και όποιες δυσκολίες προέκυψαν αντιμετωπίσθηκαν υποδειγματικά με τη σύμπνοια και αποτελεσματική συνεργασία της διοίκησης και όλου του προσωπικού.

Σταθερή ζήτηση

με δυναμική ανάπτυξη και σημαντική παρουσία στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό γίγνεσθαι, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο πανεπιστήμιο του ελληνόφωνου χώρου και αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή για αναγνωρισμένες σπουδές υψηλού επιπέδου. Εκ της φύσεώς του, το ΑΠΚΥ, ως το κατεξοχήν ψηφιακό ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου, στηρίζεται στην ευέλικτη εξ αποστάσεως φοίτηση, η οποία επιτρέπει στον κάθε ένα και στην κάθε μία από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό να σπουδάσει χωρίς χωροχρονικούς ή άλλους περιορισμούς που θέτει η συμβατική εκπαίδευση. Επομένως, δεν επηρεάζεται από την κατάσταση που επικρατεί στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά φοιτητές εκτός Κύπρου, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν τα προγράμματα σπουδών που το ΑΠΚΥ προσφέρει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και να φοιτήσουν απρόσκοπτα από τον δικό τους χώρο, χωρίς την ανάγκη μετακινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της φοιτητικής κοινότητας του ΑΠΚΥ που δεν διαμένει στην Κύπρο διατηρείται τα τελευταία χρόνια σταθερά σε ποσοστό 60-65% περίπου. Ενδεχομένως, λόγω της πανδημίας, Κύπριοι φοιτητές να επιλέξουν να παραμείνουν στη χώρα μας και να φοιτήσουν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο, μέσω της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας του, προσφέρει ακριβώς την ασφάλεια που επιζητεί κάποιος στις σπουδές του.

Η φιλοσοφία μας

Κεντρικός πυρήνας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. με την εξειδίκευσή του αυτή, το ΑΠΚΥ προσφέρει σε κάθε πολίτη την πολύτιμη ευκαιρία και δυνατότητα να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή του και για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη, από τον δικό του χώρο, στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σπουδές στο ΑΠΚΥ πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση εξειδικευμένων και κατάλληλων διαδραστικών παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας. Το ΑΠΚΥ προτίθεται να συνεχίσει να διενεργεί και τις τελικές του εξετάσεις εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, όπως έπραξε με απόλυτη επιτυχία για τις τελικές εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020. Ωστόσο, η διευθέτηση αυτή απαιτεί την έγκριση του Φορέα ∆ΙΠΑΕ και τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού ∆ΟΑΤΑΠ. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί, οι τελικές εξετάσεις θα απαιτούν φυσική παρουσία σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργεί το ΑΠΚΥ στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας υποστηρίζονται από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και οι φοιτητές λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση από τους έγκριτους ακαδημαϊκούς που διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο. 

Η υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass είναι το κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης. Η διδασκαλία συνεπικουρείται από διαδικτυακές διαλέξεις και τηλεσυναντήσεις, οι οποίες ενθαρρύνουν την εξατομικευμένη συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων, ενώ είναι διαθέσιμες στο eClass, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να τις παρακολουθήσουν στον δικό τους χρόνο. Τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας της Πλατφόρμας επιτρέπουν στους φοιτητές να συνεργάζονται με τους καθηγητές-συμβούλους τους χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές έχουν επίσης πρόσβαση 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο σε ψηφιακό, πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και σε όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ