Τεχνικές δυσκολίες αναστέλλουν προσωρινά το ΧΑΚ

Παύουν προσωρινά οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της αγοράς, ότι λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, το σύστημα διαπραγμάτευσης OASIS  είναι σε προσωρινή αναστολή (Κανονισμός 36 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών).

Η ανακοίνωση του ΧΑΚ αναφέρει ότι "θα ενημερωθείτε άμεσα όταν η λειτουργία του Συστήματος Διαπραγμάτευσης αποκατασταθεί" .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ