Μένει εκτός ΧΑΚ η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)

Το ΧΑΚ ανακοίνωσε την διαγραφή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) από μέλος του Χρηματιστηρίου.

Εκτός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου φαίνεται να μένει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από το ΧΑΚ "Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με βάση την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 46 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και την παράγραφο 9.1.γ (3) της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ για τα Μέλη (ΚΔΠ 346/2020), αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διαγραφή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ από Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με ισχύ από την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021."

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της αποτυχίας εξαγοράς της Τράπεζας από την Astrobank ενώ η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στις 11 Νοεμβρίου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ