Ο Διονύσιος Διονυσίου στο τιμόνι του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ο Δ. Διονυσίου νέος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) ανακοίνωσε την επιλογή του Διονύσιου Διονυσίου για διορισμό στη θέση του νέου Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΟΧΣ, ο διορισμός του νέου Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει ήδη εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο και υπόκειται στην έγκριση της Εποπτικής Αρχής.

Ο Διονύσιος Διονυσίου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Από το 2005, ο κ. Διονυσίου εργάζεται στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, όπου και κατέχει τη θέση του Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού. Από το 2008, είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, διετέλεσε Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. Από τον Αύγουστο του 2018, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο νέος Γενικός Διευθυντής καλείται να υπηρετήσει έναν ρόλο θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον του Οργανισμού. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο συνδυασμός γνώσης, εμπειρίας και ικανοτήτων που διαθέτει, θα τον βοηθήσει στο έργο του να ηγηθεί της επιχειρησιακής συνέχειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού, σημειώνεται.

«Όλοι μαζί, το προσωπικό και η Διοίκηση του Οργανισμού, θα δουλέψουμε με αφοσίωση, αποφασιστικότητα και συνέπεια για αυτούς τους στόχους. Θα βελτιώσουμε την ευελιξία, την αποδοτικότητα και την καινοτομία του Οργανισμού μας. Τώρα είναι η στιγμή για να αρχίσει μία τέτοια βελτίωση», αναφέρεται.

H πρόκληση είναι μεγάλη, οι στόχοι φιλόδοξοι αλλά η ανάγκη για αλλαγή επιτακτική. Αρωγός μας είναι η διαχρονική εμπιστοσύνη στο όνομα του Οργανισμού από την κυπριακή κοινωνία, αναφέρει ο ΟΧΣ και καταλήγει: «Δεσμευόμαστε να πετύχουμε αυτούς τους απαιτητικούς στόχους βελτίωσης του Οργανισμού εντός ενός πλαισίου συναίνεσης, διαφάνειας και με σαφείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ