Έρχονται τα «ξενοδοχεία υπαίθρου» - Τι αλλάζει για τα «αστικά ξενοδοχεία»

Συνεχίζεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου - Μετά την εισαγωγή των ξενοδοχείων υπαίθρου, το Υφυπουργείο Τουρισμού εισηγείται και διαφοροποίηση του όρου «αστικό ξενοδοχείο»

Η δημιουργία νέας κατηγορίας ξενοδοχείων τα οποία θα δραστηριοποιούνται στις κοινότητες τίθεται σήμερα στο επίκεντρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για Πρόταση Νόμου των βουλευτών του ΔΗΣΥ, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Σύκα που τροποποιεί τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων. 

Σκοπός της πρότασης νόμου ήταν να εισαχθεί αρχικά ήταν να εισαχθεί αρχικά ο όρος "ξενοδοχείο υπαίθρου". Σύμφωνα με τους δύο εισηγητές η προτεινόμενη ρύθμιση θα εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν με μια νέα πρόσθετη κατηγορία προϊόντος, η οποία θα μπορεί να αναπτυχθεί παρά ή εντός των πυρήνων των κοινοτήτων. 

Επιπρόσθετα, με τη θέσπιση μίας νέας κατηγορίας τουριστικών αναπτύξεων, παρέχονται κίνητρα ώστε να αναπτυχθεί ο τουριστικό τομέας στις κοινότητες. 

Διευρύνει τις αλλαγές το Υφυπουργείο Τουρισμού

Στη συνέχεια, το Υφυπουργείο Τουρισμού κατέθεσε δικό του νομοσχέδιο, τροποποιώντας τον όρο "αστικό ξενοδοχείο" και προβαίνοντας σε διαφοροποίήση του ορισμού των δύο ξενοδοχειακών τύπων. Όπως αναφέρεται, προτείνεται η αντικατάσταση της ερμηνείας «αστικό ξενοδοχείο» με την ακόλουθη ερμηνεία και επιφύλαξη:

  • «αστικό ξενοδοχείο» σημαίνει ξενοδοχείο, το οποίο χωροθετείται σύμφωνα με το εν ισχύει σχέδιο ανάπτυξης. 
  • Με την προσθήκη, όπως σημειώνεται, στην ανάλογη αλφαβητική σειρά της πρότασης «ξενοδοχείο υπαίθρου» σημαίνει ξενοδοχείο το οποίο χωροθετείται εντός πυρήνα κοινότητας, σύμφωνα με το εν ισχύει σχέδιο ανάπτυξης.

Με βάση τη σημερινή νομοθεσία, «αστικό ξενοδοχείο» σημαίνει ξενοδοχείο που χωροθετείται εντός Αστικού Κέντρου ή Κεντρικής Εµπορικής Περιοχής (ΚΕΠ), όπως αυτά ορίζονται στο σχέδιο ανάπτυξης. Στην περίπτωση του αστικού ξενοδοχείου ο αριθµός των δωµατίων του δεν υπερβαίνει τα 100 και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία ο αριθµός των δωµατίων δεν υπερβαίνει τα ογδόντα 80. 

Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο εισηγείται όπως το «ξενοδοχείο υπαίθρου» να σημαίνει ξενοδοχείο το οποίο χωροθετείται εντός πυρήνα κοινότητας, σύμφωνα με το εν ισχύει σχέδιο ανάπτυξης. 

Και για τις δύο περιπτώσεις, νοείται ότι, «σχέδιο ανάπτυξης» σημαίνει το σχέδιο ανάπτυξης ως αυτό ορίζεται στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο». 

Διαβάστε επίσης: Tripadvisor: 3 κυπριακές παραλίες στις καλύτερες της Ευρώπης για το 2024

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ