Το ΚΕΒΕ στη ΓΣ Ευρωεπιμελητηρίων και στην Ευρωβουλή Επιχειρηματιών

Στην Ευρωβουλή συμμετέχουν πέραν των 700 επιχειρηματιών από όλα τα Επιμελητήρια μέλη των Ευρωεπιμελητηρίων και ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση σε επίπεδο ΕΕ που δίνει το λόγο απευθείας στους επιχειρηματίες»

Στην Ευρωβουλή των Επιχειρηματιών που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από τα Ευρωεπιμελητήρια καθώς και στη Γενική Συνέλευση των Ευρωεπιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, στις 14 και 15 Νοεμβρίου αντίστοιχα, συμμετέχει το ΚΕΒΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΚΕΒΕ εκπροσωπούν ο Μάνθος Μαυρομμάτης, Επίτιμος Πρόεδρος και ο Μάριος Τσιακκής Γενικός Γραμματέας.

Σημειώνεται ότι στην Ευρωβουλή συμμετέχουν πέραν των 700 επιχειρηματιών από όλα τα Επιμελητήρια μέλη των Ευρωεπιμελητηρίων και ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση σε επίπεδο ΕΕ που δίνει το λόγο απευθείας στους επιχειρηματίες».

«Το κύριο μήνυμα που στέλνει η Ευρωβουλή των Επιχειρηματιών για το 2023 είναι για Μια Ευρώπη πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις», προστίθεται.

Επισημαίνεται ότι θα συζητηθούν σε 3 διαφορετικές ενότητες οι Δεξιότητες, το Διεθνές Εμπόριο και η Ενέργεια στην παρουσία υψηλά ιστάμενων εκπροσώπων της ΕΕ όπως της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Dita Charanzova, και της Επιτρόπου για την Ενέργεια  Kadri Simson.

Η σύνοδος, σημειώνεται, είναι μια ευκαιρία για τους επιχειρηματίες να περιγράψουν τη φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και να συζητήσουν λύσεις σε επίπεδο ΕΕ με κορυφαίους φορείς χάραξης πολιτικής.

Όπως αναφέρεται, θα συζητηθούν σε λεπτομέρεια η πλήρης απελευθέρωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ενιαία αγορά όσον αφορά τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι βιώσιμες λύσεις για τον μετριασμό της ενεργειακής κρίσης που οδηγεί σε απώλεια ανταγωνιστικότητας και υπονομεύει τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Επιπρόσθετα, θα εξεταστούν τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας προληπτικής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που ανοίγει τις διεθνείς αγορές για τα ευρωπαϊκά αγαθά, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις, μειώνοντας και εξαλείφοντας τους αδικαιολόγητους εμπορικούς φραγμούς σε τρίτες χώρες.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επαναστατικές αλλαγές με την εφαρμογή του νόμου για το Lobbying

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ