Τα 3 βήματα της ΕΥ για τη σωστή πρόσληψη - Οι 4 τάσεις στην αγορά εργασίας

Η ΕΥ Κύπρου αναλύει τα βήματα για την επιλογή του «εκλεκτού» για μια επιχείρηση καθώς και τις τέσσερις τάσεις στην αγορά εργασίας του σήμερα - «Σκοπός μας να δημιουργήσουμε έναν εργασιακά καλύτερο κόσμο»

Μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες σωστής πρόσληψης όταν ακολουθείται μια καθορισμένη και σαφής διαδικασία πρόσληψης, που συμπεριλαμβάνει ένα συνδυασμό των εργαλείων αξιολόγησης (συνέντευξη εργασίας και γραπτή αξιολόγηση) και των απόψεων διαφορετικών ατόμων που καλούνται να έρθουν σε επαφή με τον υποψήφιο.

Η διαδικασία που ακολουθεί η ΕΥ αποτελείται από τρία συνήθως βήματα που περιλαμβάνουν αρχικά συνέντευξη με την ομάδα του Ανθρώπινου Δυναμικού, αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων του υποψήφιου και συνέντευξη με την ομάδα που σχετίζεται άμεσα η θέση. Το κλειδί για μια επιτυχημένη πρόσληψη είναι η συλλογή ποικίλων δεδομένων για τον υποψήφιο, καθώς και η εμπλοκή διαφορετικών προσωπικοτήτων στη διαδικασία αξιολόγησης του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ τον δυνητικό εργοδότη τους

Από την πλευρά τους οι υποψήφιοι μπορούν να διασφαλίσουν την ορθή επιλογή εργοδότη αφού μελετήσουν εις βάθος το προφίλ του υποψήφιου εργοδότη τους, μέσω διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης αλλά και επαφών με άτομα που ήδη εργάζονται ή έχουν άλλες συναλλαγές με την εταιρεία. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, ένας υποψήφιος έχει την ευκαιρία και ο ίδιος να αξιολογήσει κατά πόσο η κουλτούρα και οι αξίες της εταιρείας και των εργαζόμενών της συνάδουν με τις δικές του.

Τα κριτήρια για την επιλογή υποψηφίου

Το βασικό κριτήριο για να αποφασίσει μια εταιρεία σε ποιον υποψήφιο θα προσφέρει μια θέση εργασίας, δεν είναι απλώς η επάρκεια των επαγγελματικών προσόντων του υποψήφιου, αλλά ένας συνδυασμός τεχνικών, επιχειρηματικών και προσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ο βαθμός ταύτισης του ατόμου με την κουλτούρα της εταιρείας, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και διεύρυνσης των ικανοτήτων του.

Ενώ το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο αποτελούν τη βάση της επιλεξιμότητας ενός υποψήφιου για ένα ρόλο, αναγνωρίζουμε ότι είναι εξίσου σημαντικό να αξιολογήσουμε εάν ένας υποψήφιος ευθυγραμμίζεται με την κουλτούρα, τις αξίες και το όραμά μας.

Στην EY αναζητούμε άτομα που επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα, περιέργεια και καινοτόμο σκέψη, ώστε να συνάδουν με το ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας μας. Χαρακτηριστικά όπως η ομαδική εργασία και η συνεργασία, η συναισθηματική νοημοσύνη και οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σημαντικά, καθώς υποδεικνύουν πώς θα αλληλεπιδράσει ένας υποψήφιος με τους συναδέλφους και τους πελάτες μας και πώς θα προσεγγίσει την επίλυση προβλημάτων.

Η αναγνώριση της δυνατότητας ανάπτυξης και διεύρυνσης των ικανοτήτων του ατόμου σε έναν υποψήφιο είναι απαραίτητη, καθώς δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε περαιτέρω τα ταλέντα των υπαλλήλων μας και να ανοίξουμε τον δρόμο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Οι 4 τάσεις που καθορίζουν σήμερα την αγορά εργασίας

Μέσα από έρευνες που διεξάγει κάθε χρόνο η ΕΥ, παρατηρούμε τέσσερις κύριες τάσεις στην αγορά εργασίας. Αρχικά, η έμφαση που δίνουν οι εταιρείες στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών δημιουργεί την τάση για ζήτηση πιο εξειδικευμένων ρόλων που εστιάζουν στην τεχνολογία, όπως ειδικοί στην ανάλυση δεδομένων, ειδικοί Τεχνητής Νοημοσύνης και επαγγελματίες στον τομέα της Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ταλέντα που μπορούν να τις βοηθήσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία.

Μια επιπλέον τάση στην αγορά εργασίας αφορά την έμφαση στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο, αφού αποδεδειγμένα εταιρείες αποδίδουν καλύτερα όταν δίνουν υψηλή προτεραιότητα στη δημιουργία ενός διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού χώρου.

Η πανδημία φαίνεται να έχει επηρεάσει τις προτεραιότητες των εργαζόμενων οι οποίοι πλέον αποζητούν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Εταιρείες που δεν εφαρμόζουν μοντέλα εργασίας με ευέλικτο ωράριο και χώρο εργασίας δεν τυγχάνουν της προτίμησης των εργαζόμενων και εργοδότες που δεν είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον τέτοια μοντέλα δεν προσελκύουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, παρατηρείται στην αγορά εργασίας στροφή προς τη Διά Βίου Μάθηση και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εργαζόμενων. Οι εργοδότες επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων τους για να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες αλλαγές στην Τεχνολογία και στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον.

Αυτές οι τάσεις δεν είναι μεμονωμένες και καθεμία από αυτές επηρεάζει σημαντικά τις άλλες. Μαζί, αντιπροσωπεύουν μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο που εργαζόμαστε και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι Υπηρεσίες της Ernst & Young

Η EY Κύπρου, με πάνω από 90 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί ένα αξιόπιστο σύμβουλο επιχειρήσεων και ελεγκτή που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, περιλαμβανομένων ιδιωτών και επιχειρήσεων, μεγάλων δημόσιων εταιρειών και πολυεθνικών. Μέσω των ολοκληρωμένων Υπηρεσιών μας, Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διασφάλισης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και μέσω της βαθιάς γνώσης των κλάδων της οικονομίας, βοηθούμε τους πελάτες μας να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες, καθώς και να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους, προκειμένου να επιτύχουν μία υπεύθυνη ανάπτυξη. Οι διεπιστημονικές, υψηλών επιδόσεων, ομάδες μας βοηθούν τους πελάτες να εκπληρώσουν τις κανονιστικές τους υποχρεώσεις, να ενημερώσουν αποτελεσματικά τους επενδυτές και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. Στην EY ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εργασιακά κόσμο.

ΕΥ Κύπρου

Jean Nouvel Tower, Λεωφόρος Στασίνου 6, 1060 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 209 999

Fax: +357 22 209 996/7/8

Ιστοσελίδα: ey.com/cy

Email: [email protected]

Διαβάστε επίσης: Human Asset: Μια λάθος πρόσληψη μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ