Στάλω Βασιλοπούλου: Να θεσπιστούν μηχανισμοί που να διασφαλίζουν την ισότητα

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος σε πολλούς τομείς που αφορούν τη γυναίκα και την αντιμετώπισή της ως άτομο και ως ισότιμη εργαζόμενη με τους άνδρες αν και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται, διαπιστώνει η Στάλω Βασιλοπούλου, Business Development Director του ομίλου GAP Vassilopoulos Group

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΛΩΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ*

Παρόλο που η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αυξημένη, η συζήτηση για την Ισότητα των Φύλων παραμένει ακόμα ανοικτή και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος σε πολλούς τομείς που αφορούν τη γυναίκα και την αντιμετώπισή της ως άτομο και ως ισότιμη εργαζόμενη με τους άνδρες.

Όμως, όντως το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται και είναι εμφανές όταν παρατηρήσουμε οποιαδήποτε ιεραρχική δομή σε οποιοδήποτε σύνολο είτε είναι μια εταιρεία, ένας Κρατικός Οργανισμός ακόμα και ένας Παγκόσμιος Οργανισμός.

Το πρόβλημα ίσως να είναι στους μηχανισμούς επιλογής των ανωτέρων θέσεων.

Για τη λύση του προβλήματος χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας, περισσότερη εκπαίδευση και καλύτερη ενημέρωση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο – αρχίζοντας εκ των έσω, δηλαδή την οικογένεια και μετέπειτα στα σχολεία και στην κοινωνία.

Είμαι όμως και πολύ υπερήφανη να αναφέρω ότι στον Όμιλο GAP Vassilopoulos το μεγαλύτερο μέρος του γραφειακού προσωπικού είναι γυναίκες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε υψηλόβαθμες θέσεις.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζουμε την εξέλιξη των γυναικών σε όλο το κόσμο και αφιερώνουμε αυτή τη μέρα σε όλες τις γυναίκες και τους αγώνες που έδωσαν για ένα καλύτερο και ισότιμο μέλλον στην κοινωνία.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νέα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ισότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών;

Έχει αναφερθεί από την νέα κυβέρνηση ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή γυναικών στα υπουργεία. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αλλαγή κουλτούρας αλλά και παράδειγμα προς μίμηση στην ευρύτερη κοινωνία.

Καλά είναι να θεσπιστούν μηχανισμοί που να διασφαλίζουν την ισότητα στην προσφορά εργασίας και μισθοδοσίας, αλλά και να προσφερθούν υποστηρικτικές υπηρεσίες ώστε να μπορεί μια γυναίκα να διεκπεραιώσει όλους τους πιθανούς ρόλους που έχει.

Γυναίκα με μια λέξη…

Πολυδιάστατη

WhoisWho

Η Στάλω Βασιλοπούλου σπούδασε Management στο City University στο Λονδίνο. Μετέπειτα επέλεξε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics στον τομέα Human Resources and Management.

Εργάστηκε για ένα χρόνο στο Λονδίνο σε έναν από τους τομείς του Ομίλου και ακολούθως εντάχθηκε επίσημα στα κεντρικά γραφεία της Κύπρου. Εκτελεί καθήκοντα ως Business Development Director του ομίλου GAP Vassilopoulos Group.

*Business Development Director Oμίλου GAP Vassilopoulos Group

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ