Τρ. Κύπρου: Πληρώνει και ηλεκτρονικά πλέον τα μερίσματα στους μετόχους

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά την επικείμενη και τυχόν μελλοντικές πληρωμές μερίσματος που τους αναλογούν

Τη δυνατότητα στους μετόχους της να λάβουν την επικείμενη και τυχόν μελλοντικές πληρωμές μερίσματος που τους αναλογούν, ηλεκτρονικά, παρέχει από τούδε και στο εξής η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της οι μέτοχοι ΧΑΚ, που είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και συνδρομητές στην 1bank, μπορούν, μέσω 1bank, Internet Banking ή BοC Mobile app (επιλέγοντας Προσωπικές Πληροφορίες /Πληρωμή Μερισμάτων), να υποβάλουν τις οδηγίες τους ώστε να λαμβάνουν τις πληρωμές των μερισμάτων τους ηλεκτρονικά σε λογαριασμό στο όνομά τους στην Τράπεζα Κύπρου.

Διαφορετικά, όπως επισημαίνεται, μέτοχοι ΧΑΚ που είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, αλλά δεν είναι συνδρομητές στην 1bank, μπορούν να γίνουν δωρεάν συνδρομητές και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω του Internet Banking ή του BoC Mobile app και ακολούθως  να υποβάλουν τις οδηγίες τους.

Όσον αφορά μετόχους ΧΑΚ που επί του παρόντος δεν είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, η Τράπεζα εξηγεί ότι μπορούν να γίνουν πελάτες ανοίγοντας λογαριασμό με την Τράπεζα Κύπρου μέσω της εφαρμογής BoC Mobile app, και ακολούθως να υποβάλουν τις οδηγίες τους.

Επιπρόσθετα, οι μέτοχοι ΧΑΚ που επιθυμούν να λάβουν τα μερίσματά τους με ηλεκτρονική μεταφορά σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να υποβάλουν τις οδηγίες τους γραπτώς αποστέλλοντας τα ανάλογα έντυπα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά.

Η Τράπεζα προσθέτει ακόμη, ότι οι μέτοχοι ΧΑΚ που επιθυμούν να λάβουν το μέρισμά τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες έως και 10 εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του στις 14 Ιουνίου 2024. Εάν το πράξουν εκπρόθεσμα, οι οδηγίες τους θα ληφθούν υπόψη για την επόμενη καταβολή μερίσματος.

Κατόπιν τροποποίησης του Καταστατικού της, η Τράπεζα επισημαίνει ότι δεν έχει πλέον υποχρέωση να αποστείλει με επιταγή το ποσό μερίσματος ίσο ή μικρότερο των €2. Συνεπώς οι Μέτοχοι ΧΑΚ, που υποβάλλουν οδηγίες για ηλεκτρονική μεταφορά, διασφαλίζουν την πληρωμή μερισμάτων, ανεξαρτήτως ποσού. Καταλήγοντας, η Τράπεζα διευκρινίζει ότι σε σχέση με τους Μετόχους ΧΑΚ, που έχουν τις μετοχές τους υπό τον έλεγχο Χειριστή (Χρηματιστηριακού Γραφείου ή Θεματοφύλακα), το μέρισμα τους σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του ΧΑΚ θα πληρωθεί στον Χειριστή.

Διαβάστε επίσης: «Φρένο» στα όνειρα κουρεμένων καταθετών βάζει το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ