Κενές θέσεις Ειδικών Αστυνομικών

Όλες οι πληροφορίες για τους αιτητές

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 5475/1129 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 27/10/2022, έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση, κενές θέσεις Ειδικών Αστυνομικών.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις», μέχρι την Παρασκευή 16/12/2022 και ώρα 1400.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)
β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού
γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού
Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, καθώς και άλλες πληροφορίες, περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Προσλήψεων Αστυνομίας Τηλ: 22808236, 22808247, 22808483.

Διαβάστε επίσης: Θέσεις εργασίας στο City of Dreams Mediterranean

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ