Πρύτανης ΑΠΚΥ: Εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα οι εξετάσεις φέτος

Η υγειονοµική κρίση –αλλά και η οικονοµική που εκτιµάται ότι θα ακολουθήσει– αποτέλεσε τον καταλύτη για την καθολική αποδοχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Από την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του (2006-2007), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθέτησε την ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σπουδών και είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας καθ’ όλα ψηφιακό με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, μιλά για τις δομικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση και εξηγεί γιατί τώρα είναι ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο να γίνει πόλος έλξης φοιτητών.

Ποια είναι η επόμενη μέρα για το Πανεπιστήμιο στη μετά COVID-19 εποχή; Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες και οι σχεδιασμοί σας; 

Η μετά COVID-19 εποχή είναι ουσιαστικά η ίδια σε ό,τι αφορά την ακαδημαϊκή λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υγειονομική κρίση δεν άλλαξε κάτι δραστικά στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με το ακαδημαϊκό προσωπικό, αφενός επειδή η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο της εκπαίδευσης δεν ήταν λύση ανάγκης, αφετέρου διότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η ίδια η φύση του ΑΠΚΥ. 

Η μόνη αλλαγή και ιδιαίτερα χρήσιμη –όπως εν τέλει αποδείχθηκε– ήταν ο τρόπος διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων, που λόγω των συνθηκών πραγματοποιήθηκαν αυτό το εξάμηνο εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα στον προσωπικό χώρο του κάθε φοιτητή. Το εγχείρημα ήταν απολύτως επιτυχημένο, όπως κατέδειξε σχετική έρευνα, και τα σχόλια των φοιτητών και των διδασκόντων είναι άκρως ικανοποιητικά, ενώ αναδείχθηκαν και σημαντικά πλεονεκτήματα, όχι μόνο σε επίπεδο ασφάλειας και διευκόλυνσης των φοιτητών και περιορισμού του κόστους, αλλά και σε επίπεδο αποτελεσματικού ελέγχου της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή των εξετάσεων είναι, επομένως, στοιχείο που προσδοκούμε να εντάξουμε στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΑΠΚΥ, νοουμένου ότι η απόφαση αυτή αφενός θα τύχει της έγκρισης του Φορέα ∆ΙΠΑΕ στην Κύπρο και αφετέρου δεν θα επηρεάσει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών σε βασικές αγορές-στόχους, όπως η Ελλάδα. 

με την εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αλλά και με τον βασικό πυρήνα των υπαρχόντων προγραμμάτων του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι έτοιμο να υποδεχθεί νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και μετεγγραφόμενους, που θα επιλέξουν το δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, το ΑΠΚΥ επενδύει σε προγράμματα διά βίου μάθησης, επιμόρφωσης και (επανα)κατάρτισης και προσκαλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίσει την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία και τα προγράμματα σπουδών του μέσα από την παρακολούθηση Αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων στα γνωστικά πεδία τους, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτεί εξαρχής συνολικά σε ένα πρόγραμμα. Οι νέες γνώσεις και οι ικανότητες που θα αναπτύξει, σε συνδυασμό με τις ψηφιακές δεξιότητες που θα καλλιεργήσει, θα είναι πολύτιμα εφόδια για την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξή του σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό κόσμο. 

Λέγεται πως μέσα από μια κρίση προκύπτουν και ευκαιρίες. Ποιες ευκαιρίες είδατε να προκύπτουν για το Πανεπιστήμιο αλλά και γενικότερα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο; 

Η υγειονομική κρίση –αλλά και η οικονομική που εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει– αποτέλεσε τον καταλύτη για την καθολική αποδοχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ευκαιρίες για εφαρμογή τολμηρών μεταρρυθμίσεων. Θεωρώ ότι έδωσε μια νέα ώθηση στις συνέργειες των πανεπιστημίων σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, ανέδειξε την πολύτιμη αξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της δυνατότητας συμμετοχής σε αυτήν όλων μας, χωρίς περιορισμούς. Είναι, λοιπόν, τώρα η ευκαιρία για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να γίνει πόλος έλξης φοιτητών που θα επενδύσουν στη μόρφωσή τους, ώστε να ενισχύσουν και τις δυνατότητες ανταπόκρισής τους στις νέες εργασιακές συνθήκες. Αλλά και για την Κύπρο είναι ευκαιρία να παραμείνει ένας δημοφιλής εκπαιδευτικός προορισμός μέσω της προσφοράς ποιοτικών εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τεχνολογία έχει ήδη συμβάλει στον δομικό μετασχηματισμό της ανώτατης εκπαίδευσης και γινόμαστε μάρτυρες της αναμόρφωσής της.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ