Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε κλάδους αιχμής

Ένα ευρύ φάσμα σπουδών καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Νέα περίοδο αιτήσεων ανακοίνωσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για εισδοχή στα Προγράμματα Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το ΑΠΚΥ προσφέρει τέσσερα (4) Προπτυχιακά Προγράμματα και εύρος διεπιστημονικών μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα και σε κλάδους αιχμής, τα οποία παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

• Σπουδες στον Ελληνικό Πολιτισμο (προπτυχιακό, με τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης: Φιλολογία, Ιστορία - Αρχαιολογία - Τέχνη, Γενική)

• Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

• Επικοινωνία και Νέα ∆ημοσιογραφία (με δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης)

• Θεατρικές Σπουδές (με τρεις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: 

Επιβίωση του Αρχαίου ∆ράματος, Θεατρική Αγωγή, Υποκριτική & Σκηνοθεσία)

• Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη 

• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου μάθηση

• ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη

• Ψηφιακό ∆ράμα και Θέατρο στη μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού

• Βιοηθική – Ιατρική Ηθική

• Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• Αστυνομικές Σπουδές (προπτυχιακό, αποκλειστικά για απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)

• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (προπτυχιακό)

• Οικονομικά (προπτυχιακό, με τρεις κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Οικονομικά της Ενέργειας, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Τραπεζική - Χρηματοοικονομική)

• ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – MΒΑ (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα)

• ∆ιοίκηση μονάδων Υγείας

• ∆ιοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

• Επιστήμες της Αγωγής (με πέντε ακαδημαϊκές κατευθύνσεις)

• Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

• Enterprise Risk Management (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

• Ασφάλεια Υπολογιστών και ∆ικτύων

• ∆ιαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (με εξειδίκευση στην Ενέργεια & Ρύπανση ή στη ∆ιαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων) 

• Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική

• Cognitive Systems (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Sustainable Energy Systems (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πιστό στον στόχο να παρακολουθεί συνεχώς τις επιστημονικές εξελίξεις και να προσφέρει σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής, πέτυχε την πιστοποίηση τεσσάρων (4) νέων μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Πρόκειται για τα εξής:

• ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη

• Ψηφιακό ∆ράμα και Θέατρο στη μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού 

• Βιοηθική – Ιατρική Ηθική

• Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο

2η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής 

Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ