«Deal» ΧΑΚ με το Χρηματιστήριο Ελβετίας

Συμφωνία ΧΑΚ - Χρηματιστηρίου Ελβετίας για παράλληλη διαπραγμάτευση κυπριακών Ευρωπαϊκών ομολόγων

 

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Χρηματιστήριο της Ελβετίας (SIX Swiss Exchange) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσαν σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2022, την επιτυχή δημιουργία της μετασυναλλακτικής υποδομής που απαιτείται για την  υλοποίηση της παράλληλης εισαγωγής των Euro Medium Term Notes (EMTN) της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Το SIX έχει αναπτύξει μια μετασυναλλακτική λύση που δίνει τη δυνατότητα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, διακανονισμού και εξυπηρέτησης για τα EMTN.

Η συνεργασία αυτή θα παρέχει περαιτέρω ρευστότητα στα χρηματοδοτικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα αποτελέσει τη βάση για κοινά έργα καινοτομίας στο μέλλον. 

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης σχολίασε: «Η παροχή νέων εργαλείων ρευστότητας για τα χρηματοδοτικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του δημόσιου χρέους με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ήταν πάντοτε υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του SIX και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η οποία θα προσφέρει μια επιπρόσθετη επιλογή για τους Κύπριους επενδυτές να επενδύσουν και να συναλλάσσονται στις διεθνείς εκδόσεις ομολόγων της Δημοκρατίας και θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις υπηρεσίες που παρέχει το ΧΑΚ. Μια πρόσθετη προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η μετατροπή των υποδομών της κεφαλαιαγοράς σε ένα καινοτόμο καταλύτη ώστε να ενισχυθούν η οικονομική ανάπτυξη και τα κοινωνικά οφέλη για την Κύπρο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της δημιουργίας μιας καινοτόμου παραδοσιακής και ψηφιακής υποδομής χρηματοοικονομικών αγορών στην Κύπρο».

Ο κ. Thomas Zeeb, Παγκόσμιος Επικεφαλής Χρηματιστηρίων και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του SIX σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για την παροχή των υποδομών που απαιτούνται για την υλοποίηση της παράλληλης εισαγωγής των EMTN της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και την ενίσχυση της θέσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Επιπλέον, προσδοκούμε στη συνέχιση της συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για το κοινό όραμα της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων για τη βελτιστοποίηση των θεμελιωδών επιδόσεων, τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και τη δημιουργία πρόσθετης κοινής αξίας».

Ο κ. Javier Hernani, Επικεφαλής των Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών (Securities Services) και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του SIX, πρόσθεσε: «Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου υποδομής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην περαιτέρω εξέλιξη της συνεργασίας μας. Η συνδεσιμότητα και η κλίμακα μας σε όλες τις παγκόσμιες αγορές, το ενισχυμένο μοντέλο εξυπηρέτησης αξιών με την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής εξατομικευμένων λύσεων όπως αυτή που έχουμε επεξεργαστεί με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για την υλοποίηση της παράλληλης εισαγωγής, αποδεικνύουν την ικανότητά μας να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για τους πελάτες που είναι υποδομές αγοράς. Δεδομένης της ισχυρής θέσης μας στην παγκόσμια μετασυναλλακτική αλυσίδα, πιστεύουμε ότι αυτή η νέα συνεργασία θα αυξήσει την κοινή αξία και θα στηρίξει το αναπτυξιακό σχέδιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ως μια εδραιωμένη ισχυρή υποδομή στην περιοχή».

Ο κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σχολίασε: «Θεωρούμε τη δημιουργία των υπηρεσιών υποδομής για την παράλληλη εισαγωγή των EMTN της Δημοκρατίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ως ένα σημαντικό βήμα προς την αξιοποίηση της παγκόσμιας τεχνογνωσίας του SIX στην εξυπηρέτηση αρχικά των κρατικών χρεογράφων και σε μεταγενέστερο στάδιο των άλλων αξιών, αποκτώντας εις βάθος τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υποδομής για παροχή διεθνών υπηρεσιών, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Είμαστε ευτυχής να συνεργαστούμε με έναν αξιόπιστο εταίρο και να επωφεληθούμε από την παγκόσμια εμβέλεια του και την αξιοπιστία της καινοτομίας του, η οποία είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη ενός σημαντικού περιφερειακού κόμβου».

SIX:

Ο Όμιλος SIX λειτουργεί και αναπτύσσει υπηρεσίες υποδομής για τα Ελβετικά και Ισπανικά Χρηματιστήρια, για τις Μετασυναλλακτικές Υπηρεσίες, τις Τραπεζικές Υπηρεσίες και τις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της καινοτόμου ικανότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα των ελβετικών και ισπανικών χρηματοπιστωτικών κέντρων. Επιπλέον, η SIX σχεδιάζει και εφαρμόζει εξατομικευμένες λύσεις για υποδομές αγοράς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία ανήκει στους χρήστες της (121 τράπεζες). Με δυναμικό περίπου 3.500 εργαζομένων και παρουσία σε 20 χώρες, το 2020 είχε λειτουργικά έσοδα ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων CHF και καθαρά κέρδη του Ομίλου ύψους 439,6 εκατομμυρίων CHF.

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) είναι ο διαχειριστής της Ρυθμιζόμενης Αγοράς και του ΠΜΔ (Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης) Αγοράς στην Κύπρο, στο πλαίσιο του MIFID. Έχει επίσης την ευθύνη να λειτουργεί το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών της Κύπρου και ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο είναι αποδεκτό για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Επί του παρόντος, το Δημόσιο Χρέος που εκδίδεται αποκλειστικά στην Κύπρο (Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως και Γραμμάτια Δημοσίου) είναι εισηγμένων στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ και είναι καταχωρημένο στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών της Κύπρου. Το ΧΑΚ έχει 32 τοπικά και εξ αποστάσεως Μέλη και Συμμετέχοντες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του (συμπεριλαμβανομένων των Θεματοφυλακών Τραπεζών). Το ΧΑΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ