ΧΑΚ: Διαγράφει τις μετοχές της The Azur Selection Plc

Αυτούσια η ανακοίνωση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας The Azur Selection Plc (η «Εταιρεία»), από τη ΝΕΑ Αγορά, κατόπιν αιτήματός της, αποφάσισε το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου:

«Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας The Azur Selection Plc (η «Εταιρεία»), να προχωρήσει με τη διαγραφή των μετοχών της από τη ΝΕΑ Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου καθώς και η Παράγραφος 2.4.1.3 της ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε. 

Η διαγραφή των μετοχών της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 27 Μαΐου 2022. Οι τίτλοι της εταιρείας θα ανασταλούν από τις 24 Μαΐου 2022 μέχρι τη διαγραφή τους. Σημειώνεται ότι κατά την ίδια ημερομηνία, οι τίτλοι της εταιρείας θα διαγραφούν και από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, σύμφωνα με το Άρθρο 19  του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ελληνική Τράπεζα: Διάλογος και όχι απειλές και απεργίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ