Με οριακή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο την Παρασκευή

Πτωτική η απόδοση της εβδομάδας

Με άνοδο 0,35% έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου, που ανήλθε στις 73,71 μονάδες. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 44,22 μονάδες με άνοδο 0,34%. Ο όγκος των συναλλαγών ήταν 108.472,54 ευρώ. Η απόδοση της εβδομάδας σημείωσε πτώση 2,50%.

Σημαντική άνοδο 1,40% σημείωσαν οι Επενδυτικές, η Κύρια αγορά είχε άνοδο 0,42%, η Εναλλακτική σημείωσε πτώση 0,32%, ενώ τα Ξενοδοχεία παρέμειναν σταθερά.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 10.709,67 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,290 ευρώ - άνοδος 2,38%), της SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών 40.373,16 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,990 ευρώ - πτώση 0,50%), της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών 18.642,56 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,922 ευρώ - πτώση 1,71%), της Logicom Public Ltd με όγκο 17.588,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,740 – πτώση 0,57%) και της Demetra Holdings με όγκο 6.950,05 (τιμή κλεισίματος 0,410- άνοδος 1,49%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 2 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά ενώ 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 110.

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε εξάλλου τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017: Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη της τις θέσεις των πιο πάνω εταιρειών καθώς και το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο δεν έχει εξουσία για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών για περαιτέρω χρονική περίοδο, αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 3 Οκτωβρίου 2022 (πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη της αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους), μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι όσον αφορά τις Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση των εν’ λόγω εταιρειών.

Για την Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ  αναφέρει ότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί, με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας.

Επίσης αναφέρει ότι οι εταιρείες Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση  της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021, της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΥΠΟΙΚ: Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης 3% το 2023 (vid + πίνακες)

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ