Ουσιαστικό ενδιαφέρον ΧΑΚ για τομέα Ενέργειας

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ, Νίκος Τρυπάτσας αναφέρθηκε στις ενέργειες του Χρηματιστηρίου για εμπλοκή του στον τομέα της ενέργειας

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), επιδεικνύει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον τομέα της Ενέργειας και προσπαθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, εμπειριών και τεχνογνωσίας του και εστιάζεται στο να αξιοποιεί ευκαιρίες ή/και για να συνδράμει ουσιαστικά, σε εξειδικευμένες λειτουργίες και εργασίες του τομέα αυτού, όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ, Νίκος Τρυπάτσας.

Σε ομιλία του στο 11ο Ετήσιο Ενεργειακό Συμπόσιο, ο κ. Τρυπάτσας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Χρηματιστήριο κατά τα τελευταία χρόνια και οι οποίες εστιάζονται στον τομέα της Ενέργειας, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός έχει κατά τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων ενεργειών του, «προσαρμόσει ανάλογα τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει στο στρατηγικό σχεδιασμό του, ώστε να συνδράμει και στην ανάπτυξη του σημαντικού τομέα της Ενέργειας, καθώς και για να αξιοποιεί συναφείς ευκαιρίες που παρουσιάζονται». 

Ανέφερε ότι με πρωτοβουλία του ΧΑΚ, επήλθε σχετικά πρόσφατα διαφοροποίηση στο φορολογικό καθεστώς του φόρου επί των τόκων των εταιρικών Ομολόγων για φυσικά πρόσωπα, (από ποσοστό φορολογίας 30% που ίσχυε μέχρι το 2022, σε ποσοστό  3% που πλέον ισχύει σήμερα). 

Ο Αναπληρωτής ΓΔ του ΧΑΚ είπε ακόμη ότι το Χρηματιστήριο, «αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον στις Αγορές τα Green Bonds, έχει εισαγάγει μία ελκυστική τιμολογιακή πολιτική για την εισαγωγή τέτοιων Ομολόγων στο Χρηματιστήριο» και «πρόσφατα έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση εταιρείας, προς εισαγωγή Green Bonds στο ΧΑΚ».

«Το Χρηματιστήριο προσφέρεται ως μία εναλλακτική και βασική πηγή χρηματοδότησης για εταιρείες που θα το επέλεγαν, μέσω της έκδοσης μετοχών ή/και ομολόγων τους, για να αντλήσουν από στρατηγικούς επενδυτές τα απαραίτητα κεφάλαια που χρειάζονται, για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και προς διοχέτευση τους, σε παραγωγικές επενδύσεις», πρόσθεσε. 

Ο κ. Τρυπάτσας αναφέρθηκε στην ευχέρεια που προσφέρεται για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Ομολόγων και ειδικότερα των «Πράσινων Ομολόγων», ένας τομέας ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στον ευρωπαϊκό χώρο των κεφαλαιαγορών, στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον, όπως σημείωσε.

Πιο συγκεκριμένα για τις πρωτοβουλίες του ΧΑΚ στον τομέα της Ενέργειας, ο κ. Τρυπάτσας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΧΑΚ με ειδική συμφωνία που συνομολόγησε με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανέλαβε τη λειτουργία του εκπλειστηριαστή των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και ότι το Χρηματιστήριο από τα τέλη του 2018, έχει καταστεί ιδρυτικός μέτοχος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου αυτού.

Ανέφερε επίσης ότι το Χρηματιστήριο (κατά το 2019), είχε υποβάλει μαζί με συνεργάτες του στον τομέα αυτό (το Χρηματιστήριο Αθηνών (AthexGroup) και το Χρηματιστήριο Ενέργειας ), μία ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την ανάληψη της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Είπε ακόμη ότι το Χρηματιστήριο ανταποκρίθηκε μετέπειτα χρονικά με παραγωγικό τρόπο σε σχετικό κάλεσμα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, συνομολογώντας ειδική Σύμβαση με το Διαχειριστή, που προβλέπει για την ανάληψη εκ μέρους του ΧΑΚ των λειτουργιών εκκαθάρισης και κάλυψης κινδύνου, σχετικά με τις συναλλαγές που θα εκτελούνται στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, όταν αυτή θα λειτουργήσει.

Επιπλέον, ο κ. Τρυπάτσας είπε ότι το Χρηματιστήριο, είχε προκαταρκτικά εξετάσει με συντελεστές της Αγοράς Ενέργειας και το ενδεχόμενο συνδρομής του σε θέματα εμπορίας των Πιστοποιητικών Προέλευσης, από την Παραγωγή ενέργειας των Αιολικών Πάρκων και πρόσθεσε πως ένας άλλος τομέας όπου το Χρηματιστήριο μπορεί να εξυπηρετήσει τον τομέα της Ενέργειας, είναι αναμφίβολα μέσω της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, αξιών που εκδίδονται από εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μειώθηκαν 7,3% στο 8μηνο οι άδειες οικοδομής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ