Με δείκτη φερεγγυότητας 21,2% έκλεισε το 2022 το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Ήταν το υψηλότερο σημείο από τότε που τηρεί στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ)

Στο 21,2% παρέμεινε ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας του κυπριακού τραπεζικού τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου του 2022, επίπεδο ίσο με τον Σεπτέμβριο 2022, που ήταν το υψηλότερο σημείο από τότε που τηρεί στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σύμφωνα με τους βασικούς συγκεντρωτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα, που καταρτίζει η ΚΤΚ, σε ετήσια βάση καταγράφεται αύξηση 50 μονάδων βάσης.

Πτώση 0,3% παρουσίασε σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ανήλθε στο 17,7%, ωστόσο παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, βελτιωμένη φαίνεται η αποδοτικότητα του τραπεζικού τομέα, καθώς ο δείκτης του κόστους προς έσοδα έπεσε τον Δεκέμβριο 2022 στο 68,7%, από το 82,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022.

Όσον αφορά τις πηγές του εισοδήματος, το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα στο τέλος Δεκεμβρίου μειώθηκε στο 68,7% του συνολικού εισοδήματος, σε σύγκριση με 74,3%.

Το καθαρό εισόδημα από τέλη και προμήθειες αντιστοιχούσε στο 25,5% στο τέλος Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας μείωση 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά καταγράφει αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2021.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2022, τα συνολικά δάνεια αντιστοιχούσαν στο 40,1% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, έναντι 41,2% στο τέλος Ιουνίου, μειωμένα 2,4% σε ετήσια βάση. Τα ρευστά που οι τράπεζες είχαν κατατεθειμένα σε κεντρικές τράπεζες αντιστοιχούσαν στο 38,9% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με 37,3% στο τέλος Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι ξένοι αγοραστές ωθούν τις τιμές των ακινήτων προς τα πάνω

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ