«Μεθά» την Κύπρο το ελληνικό κρασί - Στα ύψη οι εισαγωγές (Πίνακες)

Οι κύριες χώρες εξαγωγών του ελληνικού κρασιού είναι από την ΕΕ η Γερμανία και η Κύπρος - Στη χώρα μας η μέση τιμή πώλησης είναι αυξημένη κατά 27,81%, φτάνοντας τα 4,17 ευρώ/κιλό σε σχέση με το 2022 (ήταν 3,26 ευρώ/κιλό το 2022).

Ένα από τα ισχυρά χαρτιά στις εξαγωγές αποτελεί το ελληνικό κρασί, το οποίο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έχει δυνατή παρουσία στις αγορές του κόσμου, αποκαθιστώντας τις συνέπειες, που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού το 2020 και 2021.

Το ελληνικό κρασί αποτελεί μία μεγάλη τάση παγκοσμίως, ενώ έχει όλα τα φόντα για να εδραιωθεί στις αγορές. Δυνατό του όπλο τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που του δίνει η ποικιλία του εδάφους και το κλίμα της χώρας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, και αποδεικνύουν την εξέλιξη τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών κρασιών ανά χώρα και ανά προορισμό, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες. Ανησυχητική όμως εξέλιξη, αποτελεί, η εκτόξευση των εισαγωγών φθηνών κρασιών από την Βουλγαρία.

 

 

Οι εξαγωγές

Το 2023 οι εξαγωγές του ελληνικού κρασιού αν και φαίνονται μειωμένες ως προς τις ποσότητες, παρουσιάζουν αύξηση της αξίας τους, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας.

Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών κρασιών παρουσία αύξηση κατά 0,73%, φτάνοντας τα 99.692.240 ευρώ το 2023 (ήταν 98.972.279 ευρώ το 2022), με τις ποσότητες να σημειώνουν μια μείωση κατά 3,40%, αγγίζοντας τους 28.853 τόνους (ήταν 29.870 τόνοι το 2022). Να σημειωθεί ότι το 2022 οι εξαγωγές έκαναν άλμα κατά 16,75% έναντι του 2021.

Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα εξαγωγικά μεγέθη του 2023 σε σχέση με το 2022, παρουσιάζουν άνοδο σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας σε αξία, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 19,68%, ενώ ελαφρά μείωση  παρουσιάζει το 2023 και όσον αφορά τις ποσότητες σε σύγκριση με τον ΜΟ 5ετίας, σε ποσοστό 0,38%.

Οι κύριοι προορισμοί

Την ίδια στιγμή, σταθερές είναι το 2023 οι ελληνικές αποστολές κρασιού, με την κάθε χώρα να παρουσιάζει μια ξεχωριστή εικόνα. Ειδικότερα, αν και με αυξομειώσεις οι κύριες χώρες εξαγωγών του ελληνικού κρασιού είναι από την ΕΕ η Γερμανία και η Κύπρος, ενώ από τις τρίτες χώρες, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Το 86,6% των εσόδων από την αξία των συνολικών εξαγωγών το 2023 προέρχεται από πέντε χώρες της ΕΕ. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται η Γερμανία, η Κύπρος, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο.

Αντίστοιχα, το 85,98% της αξίας από τρίτες χώρες (36.699.201 ευρώ) προήρθαν από τις  ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Αυστραλία, οι οποίες αποτελούν τους κύριους προορισμούς.

Αύξηση στην αξία κατά 0,53% παρουσιάζουν οι εξαγωγές ελληνικών κρασιών προς χώρες της ΕΕ το 2023, φτάνοντας τα 57.006.872 ευρώ από 56.707.869 ευρώ το 2022, ενώ συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 7,49% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Προς τις τρίτες χώρες το 2023 παρατηρείται επίσης αύξηση κατά 1% των εξαγωγών σε αξία (42.685.238 ευρώ το 2023 – 42.264.410 ευρώ το 2022).

Η μέση τιμή πώλησης

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές πώλησης στις παραπάνω χώρες. Ειδικότερα, στην Γερμανία αυξημένη κατά 6,38% είναι η εξαγόμενη μέση τιμή πώλησης, η οποία το 2023 έφτασε τα 2,71 ευρώ/κιλό (ήταν 2,55 ευρώ/κιλό το 2022) το 2023.

Στην Κύπρο η μέση τιμή πώλησης είναι αυξημένη κατά 27,81%, φτάνοντας τα 4,17 ευρώ/κιλό σε σχέση με το 2022 (ήταν 3,26 ευρώ/κιλό το 2022).

Αύξηση παρατηρείται και στη μέση τιμή πώλησης κατά 12,7% και στη Γαλλία, η οποία ανήρθε στα 2,07 ευρώ/κιλό το 2023 από 1,83 ευρώ/κιλό το 2022.

Στις ΗΠΑ η μέση τιμή πώλησης του ελληνικού κρασιού ανήρθε το 2023 στα 6,77 ευρώ/ιλό από 6,37 ευρώ/κιλό το 2022.

Στον Καναδά αυξημένη κατά 7,81% είναι η μέση τιμή πώλησης, η οποία έφτασε τα 5,64 ευρώ/κιλό το 2023 από 5,23 ευρώ/κιλό το 2022.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η μέση τιμής εξαγωγής είναι αυξημένη κατά 10%, φτάνοντας το 2023 στα 4,15 ευρώ/κιλό από 3,77 ευρώ/κιλό το 2022.

Οι εισαγωγές

Σημαντική και συνεχής είναι η αύξηση κατά 10,25% της αξίας των εισαγωγών κρασιού στην Ελλάδα το 2023, οι οποίες ανήρθαν σε 76.662.390 ευρώ από 69.534.842 ευρώ το 2022.

Αυξημένες κατά 3,14% είναι και οι ποσότητες, που προήρθαν από χώρες της ΕΕ, οι οποίες ανήρθαν σε 17.867 τόνους το 2023 από 17.323 τόνους το 2022, ενώ μειωμένες κατά 51,98% εμφανίζονται οι ποσότητες από τρίτες χώρες (756 τόνοι το 2022 – 363 τόνοι το 2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισαγωγές κρασιού αφορούν κυρίως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, δηλαδή από χώρες της ΕΕ, από την οποία οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 10,82% σε αξία (65.931.467 ευρώ το 2022 – 73.063.019 ευρώ το 2023), ενώ αύξηση κατά 56,37% παρουσιάζει και η σύγκριση των μεγεθών σε αξία του 2023, με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας 2018 – 2022.

Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή αγοράς κρασιών από χώρες της ΕΕ ανά κιλό, αυξήθηκε το 2023 κατά 7,44%, φτάνοντας τα 4,09 ευρώ/κιλό από 3,81 ευρώ/κιλό το 2022.

Μείωση κατά 0,11% καταγράφεται στις εισαγωγές οίνου από τρίτες χώρες σε αξία (3.603.375 €/2022 – 3.599.371 €/2023).

Αυξημένες κατά 1.955,12% οι εισαγωγές από Βουλγαρία

Αυξημένες κατά 1.955,12% είναι οι ποσότητες κρασιού που προήρθαν από την Βουλγαρία το 2023 συγκριτικά με το 2022, ενώ κατά 1.416,57% αυξήθηκε η αξία τους. Ανησυχητικά όμως είναι και η μέση τιμή μονάδας στα 0,48 ευρώ/κιλό, η οποία μειώθηκε κατά 26,20% σε σύγκριση με το 2022.

Την έντονη ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για την εκτόξευση τόσο των ποσοτήτων όσο και της αξίας εκφράζουν οι εκπρόσωποι του ελληνικού οινοποιητικού τομέα. «Οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν για την επισήμανση των οίνων από Ιταλία κατά την κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους χύδην αποκτούμενους ενδοκοινοτικά οίνους, από την Βουλγαρία, η οποία φαίνεται ότι γίνεται δημοφιλής πλέον προμηθευτής, αρκετών ελληνικών οινοποιείων», σχολιάζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Πηγή: ot.gr

Διαβάστε επίσης: Το «όχι» στις επαύλεις και το.. rebranding του Real Estate της κυπριακής αγοράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ