Ευρωπαϊκές αρχές: Αρχισαν έρευνα για hedge funds

«Η μόχλευση των hedge funds παραμένει πολύ υψηλή και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο επιπτώσεων στην αγορά», ανέφερε η ESMA

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών έχει μπει μια ομάδα hedge funds με έκθεση σε ενυπόθηκα ομόλογα και μέση ακαθάριστη μόχλευση που ξεπερνά το 2.000%, μια θέση τόσο μεγάλη που κινδυνεύει να επηρεάσει τις αγορές, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα κεφάλαια αυτά είναι κατά κύριο λόγο αγοραστές σε ανοδικές αγορές και πωλητές κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority-ESMA) σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχουν τα μοχλευμένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια. Πρόκειται για μια προσέγγιση στις συναλλαγές που τείνει να επιτείνει τις κινήσεις της αγοράς και μπορεί να αποτελέσει πρόσθετη πηγή αστάθειας.

Η ομάδα αντιπροσωπεύει έως και το 15% των συναλλαγών στην αγορά ενυπόθηκων ομολόγων, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ποιες δικαιοδοσίες ή συγκεκριμένα κεφάλαια. Το μερίδιό τους παρέμεινε σταθερό σε όλα τα πρόσφατα επεισόδια πίεσης, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, προστίθεται στην έκθεση.

«Η μόχλευση των hedge funds παραμένει πολύ υψηλή και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο επιπτώσεων στην αγορά», ανέφερε η ESMA στην επισκόπηση του ευρύτερου τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα ταμεία είναι σε θέση να μετριάσουν τον κίνδυνο, με επαρκή επίπεδα μετρητών για πιθανές κλήσεις περιθωρίου για να περιορίσουν τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια ενός ξεπουλήματος, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή.

 

Τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) έχουν τεθεί υπό αυξημένο έλεγχο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των δημοφιλών συναλλαγών με μόχλευση που σχεδόν ανατίναξαν την αγορά των κρατικών ομολόγων πριν από τέσσερα χρόνια. Η αναταραχή της αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο χρόνια αργότερα, που προήλθε από στρατηγικές μόχλευσης συνταξιοδοτικών ταμείων, έχει επίσης οδηγήσει τις ρυθμιστικές αρχές να είναι ιδαίτερα προσεκτικές στους κινδύνους ρευστότητας.

Η ESMA παρακολούθησε μόνο 130 αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, δεδομένου ότι η πλειονότητα δεν είναι ούτε σημαντικά μοχλευμένα ούτε αρκετά μεγάλα, καθώς το ενεργητικό τους είναι χαμηλότερο από 500 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, αυτά που συμπεριλήφθηκαν συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον μοχλευμένων εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων, με διάμεση δέσμευση άνω του 500%. Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το ένα δέκατο των funds έχει δείκτη μόχλευσης άνω του 2.048%.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Προειδοποίηση ΔΝΤ για τους αγρότες: Οι κυβερνήσεις ίσως «μετανιώσουν»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ