ΓΕΡΗΕΤ: 9 στους 10 πολίτες χρησιμοποίησαν ταχυδρομικές υπηρεσίες

Σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, η έρευνα του ΓΕΡΗΕΤ διαπιστώνει ότι το ποσοστό των καταναλωτών που προβαίνει σε διαδικτυακές αγορές παρουσιάζεται σταθεροποιημένο κατά το 2023 (65%) σε σχέση με το 2022 (64%)

Κατά το 2023, 9 στους 10 ερωτηθέντες πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει κάποιου είδους ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ αύξηση στο 64%, από 63% το 2022 και 53% το 2021, σημείωσε το 2023 το ποσοστό των ερωτηθέντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που χρησιμοποιούν ιδιωτικούς ταχυδρομικούς παροχείς για την αποστολή δεμάτων, σύμφωνα με έρευνες που απευθυνόταν σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τις οποίες πραγματοποίησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το 2023 (περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου), το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την έρευνα η οποία διεξήχθη σε δείγμα 1.042 πολιτών και 500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και αποστέλλουν συστηματικά δέματα-πακέτα, το ποσοστό όσων ΜμΕ χρησιμοποιούν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχει μειωθεί από 47% το 2021 σε 44% το 2022 και σε 30% το 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΡΗΕΤ σε ό,τι αφορά την έρευνα για τους πολίτες, το 87% των πολιτών έχει χρησιμοποιήσει ταχυδρομικές υπηρεσίες τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζοντας πτώση 8% σε σχέση με το 2022 και 6% σε σχέση με το 2021, ενώ η χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών για παραλαβή επιστολών-εγγράφων και δεμάτων ήταν περίπου τριπλάσια το 2023, σε σύγκριση με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών για αποστολή.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παραμένουν ο κύριος ταχυδρομικός παροχέας για την παραλαβή επιστολών (96%), με τον κύριο όγκο επιστολών που λαμβάνουν οι πολίτες να αφορά σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας, φορολογίες και τραπεζικές καταστάσεις.

Όσον αφορά στην παραλαβή δεμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κύριοι ταχυδρομικοί παροχείς είναι η ACS Courier (65%), τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (51%), η GAP Akis Express (25%) και η DHL (19%), με κύριους χώρους παραλαβής των δεμάτων να είναι από το υποστατικό του παροχέα και την οικία τους, με 60% και 50% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παραμένουν ο κύριος ταχυδρομικός παροχέας για αποστολή επιστολών (80%), ενώ για την αποστολή δεμάτων οι κύριοι ταχυδρομικοί παροχείς είναι η ACS Courier (57%), τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (45%), η GAP Akis Express (36%) και η DHL (13%).

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος όρος της συχνότητας παραλαβής επιστολών μειώθηκε από 40 φορές τον χρόνο το 2021, σε 33,4 φορές το 2022 και σε 26,7 φορές τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος της συχνότητας παραλαβής δεμάτων αυξήθηκε από 14,2 φορές τον χρόνο το 2021 σε 14,3 φορές το 2022 και σε 16,8 φορές το 2023.

Ο μέσος όρος της συχνότητας αποστολής επιστολών, σύμφωνα με την έρευνα, μειώθηκε από 21 φορές τον χρόνο το 2021, σε 19 φορές το 2022 και σε 17,2 φορές τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος της συχνότητας αποστολής δεμάτων αυξήθηκε από 11,1 φορές το 2021, σε 11,5 φορές τον χρόνο το 2022 και σε 16,9 φορές τον χρόνο το 2023.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν λογικό το κόστος αποστολής επιστολών, αλλά «θεωρούν το κόστος αποστολής δεμάτων υψηλό, αν και το 72% δεν μπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει τις προσφερόμενες τιμές των διαφόρων παροχέων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΡΗΕΤ.

Όσον αφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τη διαδικασία παραλαβής δεμάτων, ενώ γενικά παρουσιάζεται το 2023 να παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2022, οι ιδιωτικοί παροχείς, με βαθμολογία 8,5/10, φαίνεται να υπερτερούν των Κυπριακών Ταχυδρομείων, που αξιολογήθηκαν με 7,5.

Η έρευνα του ΓΕΡΗΕΤ για τους πολίτες διαπιστώνει επίσης ότι η μέση ετήσια δαπάνη για την αποστολή/παραλαβή επιστολών για το 2023 σε σχέση με το 2022 έχει αυξηθεί από €37 σε €60 τον χρόνο, αντίστοιχα.

«Η άνοδος αυτή πιθανόν να οφείλεται στην αύξηση που παρατηρήθηκε στις τιμές των τοπικών ιδιωτών ταχυδρομικών παροχέων), και για την αποστολή/παραλαβή δεμάτων από €83 σε €117 τον χρόνο», σημειώνεται.

Σε ό,τι αφορά τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή ταχυδρομικού παροχέα, αυτά είναι η συνήθεια- προηγούμενη συνεργασία (25%), η γεωγραφική εγγύτητα (δηλαδή δεν υπάρχει άλλος στην περιοχή μου) (24%), και η καλή εξυπηρέτηση (18%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ερωτηθέντες αξιολογούν ως πιο σημαντικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά χρήσης την άφιξη των αντικειμένων στον σωστό προορισμό, και την ταχύτητα παράδοσης. Επίσης, μόνο το 27% θεωρεί πως οι επιστολές πρέπει να παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αποστολή τους, ενώ το 44% θεωρεί λογική την παράδοση εντός δύο εργάσιμων ημερών, το 16% εντός τριών εργάσιμων και το 10% εντός μιας βδομάδας.

Σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, η έρευνα του ΓΕΡΗΕΤ διαπιστώνει ότι το ποσοστό των καταναλωτών που προβαίνει σε διαδικτυακές αγορές παρουσιάζεται σταθεροποιημένο κατά το 2023 (65%) σε σχέση με το 2022 (64%).

Αναφέρεται, ωστόσο, ότι παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με το 2021 (71%), γεγονός που πιθανότατα να οφείλεται σε αύξηση των όγκων ηλεκτρονικού εμπορίου το 2021 λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για έλεγχο της πανδημίας Covid-19.

«Η συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές παρουσιάζει παρόμοια τάση, με τον μέσο αριθμό ανά μήνα να κυμαίνεται στο 1,6 για το 2023, 1,5 για το 2022 και 2,0 για το 2021», προστίθεται.

Επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, η έρευνα του ΓΕΡΗΕΤ διαπιστώνει ότι η μέση ετήσια δαπάνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει μειωθεί για την αποστολή δεμάτων σε σχέση με 2021 από €654 τον χρόνο σε €612 το 2022 και σε €592 το 2023, και για την αποστολή επιστολών από €295 σε €288 σε €246 τον χρόνο, αντίστοιχα, ενώ η μέση ετήσια δαπάνη ΜμΕ με μέχρι εννέα υπαλλήλους για αποστολή δεμάτων κυμάνθηκε στα 464 ευρώ.

Για τις ΜμΕ με 10-49 υπαλλήλους κυμάνθηκε στα 1.100 ευρώ, με την πλειοψηφία των πακέτων που αποστέλλονται να είναι μικρού μεγέθους, σημειώνεται.

Επίσης, αναφέρεται ότι το 71% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποστέλλει μικρού μεγέθους δέματα, το 54% μεσαίου μεγέθους και το 23% μεγάλου μεγέθους δέματα και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 1,2 φορές την εβδομάδα τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, παρουσιάζοντας αύξηση από μια φορά την βδομάδα το 2022, ενώ τους ιδιωτικούς παροχείς τρεις φορές την εβδομάδα, παρουσιάζοντας αύξηση από 2,3 φορές την εβδομάδα το 2022.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συνήθεις τόποι παραλαβής των δεμάτων είναι το υποστατικό της επιχείρησης με 79%, και το υποστατικό του ταχυδρομικού παροχέα με 16%, ενώ οι κυριότεροι ταχυδρομικοί παροχείς που χρησιμοποιούν οι ΜμΕ για αποστολή δεμάτων σε πελάτες τους είναι η GAP Akis Express (53%), η ACS Courier (50%), η Travel Express (31%) και η DHL (9%).

Επιπλέον, η έρευνα καταδεικνύει ότι η ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ταχυδρομικοί παροχείς παρουσιάζεται σταθεροποιημένη. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση έχει διακυμανθεί από 8,3 (2021) σε 8,4 (2022) και σε 8,5 (2023) για τους ιδιωτικούς παροχείς, και από 7,5 (2021) σε 7,6 (2022) και σε 7,4 (2023) για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Επιπλέον, η ικανοποίηση των ΜμΕ από τη διαδικασία παραλαβής δεμάτων από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2022 από 7,2 σε 7,4 το 2021 ήταν στο 7,5, ενώ σε σχέση με τις τιμές, μόνο ένα πολύ χαμηλό ποσοστό των ΜμΕ (4% για τις επιστολές και 12% για τα δέματα) θεωρεί τις χρεώσεις των Κυπριακών Ταχυδρομείων υψηλές, ενώ ένα υψηλότερο ποσοστό (35%) των ΜμΕ θεωρεί τις χρεώσεις των ιδιωτικών παροχέων υψηλές.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΓΕΡΗΕΤ, τo 57% των ΜμΕ διαθέτουν κάποιου είδους συμφωνία με έναν από τους ιδιώτες παροχείς για τον τρόπο αποστολής ή/και τη χρέωση. Το ποσοστό των ΜμΕ που έχουν δεχθεί παράπονα από πελάτες τους για τον ταχυδρομικό παροχέα που χρησιμοποίησαν, για να τους αποστείλουν δέμα-επιστολή παρουσιάζει αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο 2021 το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 11%, το 2022 στο 8% και το 2023 στο 11%.

Επίσης, το 38% των ΜμΕ προβαίνει σε σύγκριση των προσφερόμενων τιμών για αποστολή δεμάτων-επιστολών από διάφορους παροχείς πριν την αποστολή, και σε μεγαλύτερο βαθμό για την αποστολή δεμάτων παρά επιστολών.

«Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή ταχυδρομικού παροχέα είναι το οικονομικό κριτήριο (40%), ο χρόνος παράδοσης (38%), η ευκολία στην αποστολή (36%) και ο τρόπος παράδοσης που θα χρησιμοποιηθεί (27%)», σημειώνεται.

Όπως και στην περίπτωση των πολιτών, σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, ομοίως και ΜμΕ αξιολογούν ως πιο σημαντικά χαρακτηριστικά χρήσης την άφιξη των αντικειμένων στον σωστό προορισμό και την ταχύτητα παράδοσης.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δίπλα σε κυβέρνηση και ΟΗΕ το ΚΕΒΕ για επανέναρξη συνομιλιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ