ΠΑΣΥΔΥ: Ώρα για μονιμοποίηση των Αορίστου Χρόνου

Ζητεί έναρξη εντατικού διαλόγου με Υπουργείο Οικονομικών, Νομική Υπηρεσία και ΕΔΥ.

Του Νέστορα Βασιλείου 

 

Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών της θέτει η ΠΑΣΥΔΥ και την μονιμοποίηση των εργαζομένων αορίστου χρόνου. 

Το όλο θέμα απασχόλησε συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής της ΠΑΣΥΔΥ για θέματα Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη. 

Ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης, Στρατής Ματθαίου, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί με στόχο τη μονιμοποίηση των εργαζομένων αορίστου χρόνου. 

Η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισε να απευθυνθεί  στο Υπουργείο Οικονομικών και να το καλέσει να διευθετήσει το συντομότερο δυνατό συνάντηση για συζήτηση του θέματος. 

Θεωρεί σημαντικό να παρίστανται στη συνάντηση εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Νομικής Υπηρεσίας, «για έναρξη εντατικού και ουσιαστικού διαλόγου με στόχο την οριστική επίλυση του όλου θέματος». 

Η μονιμοποίηση των εργαζομένων αορίστου χρόνου ιεραρχείται από την Οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων ως ύψιστη προτεραιότητα. 

Κρίνεται όπως εξηγεί «απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας και τη διατήρηση της ιεραρχικής της δομής, που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου αφενός και για άρση της αδικίας που υφίστανται χιλιάδες συνάδελφοι, οι οποίοι αποστερούνται κάθε προοπτική ανέλιξης αφετέρου». 

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, τόνισαν επανειλημμένα στην ηγεσία της Οργάνωσης ότι αντικρίζουν θετικά το όλο θέμα, θέτοντας ως μόνη προϋπόθεση την τήρηση της νομιμότητας. 

«Στην πιο πάνω βάση πιστεύουμε ότι η υλοποίηση του στόχου της μονιμοποίησης των εργαζομένων αορίστου χρόνου αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων και έχει πλέον επέλθει ο χρόνος για συστηματοποίηση και προώθηση κοινών ενεργειών για τη ρύθμιση του ζωτικού αυτού ζητήματος» σημειώνει με νόημα η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ