Grow: Αποστολή μας η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών

Η Grow δημιουργήθηκε με όραμα να συμβάλει στη δημιουργία ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου, μέσω της κινητοποίησης πόρων, με γνώμονα έναν ευγενή σκοπό πέραν του χρηματικού κέρδους.

«Η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματική στρατηγική ενός Οργανισμού έχει μια σειρά από οφέλη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», τονίζει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Εconomy Today η Ειρήνη Λουκαΐδου, Managing Director της Grow Sustainability Consulting, προσθέτοντας παράλληλα πως: «Εάν το τρίπτυχο ESG αναγνωριστεί ως ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης και επιχειρηματικής αριστείας, μπορεί να γίνει ένας μακροπρόθεσμος παράγοντας επιτυχίας και ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Ακολούθως, η κα Λουκαΐδου μάς μιλά για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η Grow στους επιχειρηματικούς της πελάτες, σημειώνοντας πως: «Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ποια είναι η στρατηγική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) και με ποιο τρόπο διασφαλίζετε την ορθή εφαρμογή τους από τους Οργανισμούς τους οποίους συμβουλεύετε;

Τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία παγκοσμίως αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη και αυτό αντικατοπτρίζεται στις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες με την πλειάδα των κανονισμών γύρω από θέματα Βιωσιμότητας τα τελευταία χρόνια, καθώς υλοποιείται η Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε. με στόχο τη δίκαιη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. Μέσα σε αυτό το εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, όλες οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν τις παγκόσμιες εξελίξεις, να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν ανάλογα, να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων που προκύπτουν από τη κλιματική κρίση αλλά και κοινωνικές αναταραχές και να κοινοποιούν την απόδοσή τους έναντι συγκεκριμένων δεικτών που καθορίζονται από διεθνή πρότυπα, πλαίσια και πρωτοβουλίες στα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Μια καλή στρατηγική ESG παρέχει τη βάση για όλες τις ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Μπορεί να οικοδομήσει ανθεκτικότητα, να βελτιώσει την απόδοση και να εκπληρώσει στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους υψηλού επιπέδου. Η διατύπωση της στρατηγικής ESG θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους με καθορισμένο ορίζοντα υλοποίησης αλλά και σχέδιο δράσης για τα ουσιαστικά ζητήματα που ανέδειξαν τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από τη διαβούλευσή μας μαζί τους. Κατά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ESG, οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πολλές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της κλίμακας τους, καθώς και του κλάδου και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Μια παγίδα στην οποία πέφτουν πολλές εταιρείες είναι ότι εστιάζουν περισσότερο στη διαδικασία του απολογισμού αειφορίας και χάνουν την πραγματική του αξία. Μια αναφορά αποτυπώνει την απόδοση ενός Οργανισμού – είτε αυτή είναι καλή είτε κακή. Για να αξιοποιηθεί κατάλληλα, θα πρέπει όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέγουμε και δημοσιοποιούμε να αναλυθούν για να διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής Βιωσιμότητας. Εάν βλέπουμε για παράδειγμα σταθερή αύξηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να επενδύσουμε στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν παρατηρήσουμε χαμηλό ποσοστό διατήρησης εργαζομένων, ίσως θα πρέπει να εισαχθεί ένα πρόγραμμα ευεξίας των εργαζομένων.

Δεν πρέπει όμως οι εταιρείες να βιάζονται να δεσμευτούν δημοσίως σε στόχους που δεν είναι ρεαλιστικοί και που δεν θα καταφέρουν να φέρουν εις πέρας. Αυτό θα έχει εν τέλει αρνητικό αντίκτυπο, καθώς θα μειώσει την αξιοπιστία της εταιρείας και θα μειώσει την εμπιστοσύνη των συμμετόχων προς αυτήν. Βλέπουμε ολοένα και περισσότερες εταιρείες να δεσμεύονται κυρίως σε μηδενικές εκπομπές ρύπων χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο δράσης για το πώς θα το πετύχουν. Έτσι καταλήγουν αυτές οι δηλώσεις να είναι περισσότερο greenwashing παρά να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις προσπάθειες του Οργανισμού προς αυτή τη κατεύθυνση. Η νέα οδηγία CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου των δεσμεύσεων και δημοσιοποιήσεων των εταιρειών ακριβώς για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο. Αρκετές εταιρείες σήμερα αμείβουν τα μέλη του συμβουλίου τους και τα στελέχη τους ανάλογα με το αν έχουν πετύχει αυτούς τους στόχους ή είναι στη σωστή πορεία για την επίτευξή τους.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως ενισχύεται η αντίληψη των CEO στα θέματα ESG αλλά για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. Πώς το σχολιάζετε και ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση;

Η βιωσιμότητα δεν θεωρείται πλέον ως προαιρετικό μέρος της επιχειρηματικής ατζέντας. Το ESG εδραιώνεται όλο και περισσότερο, με την ηγεσία των Οργανισμών να το βλέπει ως σημαντική προτεραιότητα. Αυτό οφείλεται σε μία σειρά από λόγους. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις  από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με τρόπο ηθικό και υπεύθυνο. Πέραν τούτου όμως, η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματική στρατηγική ενός Οργανισμού έχει μια σειρά από οφέλη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Εάν το τρίπτυχο ESG αναγνωριστεί ως ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης και επιχειρηματικής αριστείας, μπορεί να γίνει ένας μακροπρόθεσμος παράγοντας επιτυχίας και ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μπορεί να δημιουργήσει κοινή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός Οργανισμού, να προωθήσει την καινοτομία και να οδηγήσει στην ανθεκτικότητα έναντι κινδύνων μετατρέποντας τα ρίσκα σε νέες ευκαιρίες. Εντάσσοντας τα κριτήρια ESG σε όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού, μας επιτρέπει να τις βελτιστοποιήσουμε, καθώς μέσα από τη συλλογή και ανάλυση συγκρίσιμων δεδομένων, βάση συγκεκριμένων δεικτών υποβοηθάται η διαδικασία ανάληψης στρατηγικών αποφάσεων, που οδηγεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης πόρων και ως εκ τούτου την υψηλότερη κερδοφορία. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση των Οργανισμών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον οι τράπεζες και οι επενδυτές, βασίζονται σε αυτά τα κριτήρια κατά την αξιολόγηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.  Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν βελτιωμένες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως υψηλότερη ικανοποίηση πελατών, μεγαλύτερη υποστήριξη από χρηματοδότες και επενδυτές και καλύτερες σχέσεις με τους εργαζομένους, καθώς ολοένα και περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό λαμβάνει υπόψη παράγοντες Βιωσιμότητας για να αποφασίσει εάν θα ενταχθεί ή θα παραμείνει σε έναν Οργανισμό. Η αειφόρος δράση λοιπόν ενός Οργανισμού, μπορεί να αυξήσει την ικανότητά του να προσελκύει αλλά και να διατηρεί ταλέντα ενισχύοντας την αφοσίωσή τους. Τέλος, η βιώσιμη ανάπτυξη βοηθά να κτίσει εμπιστοσύνη, θετική εικόνα και φήμη στις αντιλήψεις των συμμετόχων ενός Οργανισμού.

Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που το θέμα ανεβαίνει στην επιχειρηματική ατζέντα, με την ηγεσία των Οργανισμών να συμφωνούν πως η παράβλεψη των κριτηρίων ESG θα επηρεάσει την ικανότητα της εταιρείας τους να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία.

Μπορείτε να μας περιγράψετε τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο σας αναφορικά με τη συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση ως προς το θέμα του ESG; Σε ποιους πυλώνες αναπτύσσετε δράσεις με τους πελάτες σας;

Η Grow δημιουργήθηκε με όραμα να συμβάλει στη δημιουργία ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου μέσω της κινητοποίησης πόρων με γνώμονα έναν ευγενή σκοπό πέραν του χρηματικού κέρδους. Αποστολή μας, η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης Οργανισμών, μέσω της θετικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης. Στόχος μας, να παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη αειφορίας σε Οργανισμούς εφαρμόζοντας στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίες προσθέτουν αξία σε όλους τους συμμετόχους. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δομών και πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα Βιωσιμότητας, ανάλυση ουσιαστικότητας, ετοιμασία ετήσιων απολογισμών αειφορίας βάση διεθνών προτύπων και πλαισίων αναφοράς στα οποία είμαστε πιστοποιημένοι, ανάπτυξη στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης που περιλαμβάνει προγράμματα απανθρακοποίησης αλλά και κοινωνικού αντικτύπου, χαρτογράφηση κινδύνων ESG, βιώσιμη διαχείριση αλυσίδας αξίας, stakeholder engagement και purpose led communication advisory.

Πιστεύουμε πραγματικά στη δύναμη της κινητοποίησης πόρων και θέλουμε να βοηθήσουμε όσους έχουν τους πόρους, να τους προσφέρουν με τρόπο που έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και είναι αρκετά βιώσιμος για να διασφαλίσει ότι μπορούν να το κάνουν ξανά και ξανά. Οι πελάτες μας προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους. Αυτό που έχουν όμως κοινό είναι η επιθυμία τους να επιφέρουν θετική αλλαγή στο περιβάλλον και τη κοινωνία.

Η ομάδα μας αποτελείται από εμπειρογνώμονες που καλύπτουν και τους τρεις άξονες του ESG με σύμβουλους που εξειδικεύονται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικού αντικτύπου αλλά και εταιρικής διακυβέρνησης επιτρέποντάς μας μία ολιστική προσέγγιση στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, οι οποίοι είναι βεβαίως γνώστες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.

Διαβάστε επίσης: Επιχειρηματική Βιωσιμότητα: Το μέλλον της επιχειρησιακής στρατηγικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ