Τα βασικά έχουν διασφαλιστεί αλλά παραμένουν προκλήσεις

Η Doreen Demirdjian, HR Manager της Vassos Eliades Ltd, σημειώνει πως ενώ τα βασικά δικαιώματα έχουν διασφαλιστεί, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και ανισότητες για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, όπως η δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων, οι γυναίκες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν υψηλές θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις, σημειώνει η Doreen Demirdjian, HR manager της Vassos Eliades Ltd.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Παρατηρώ ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Όλο και περισσότερες γυναίκες αναλαμβάνουν επαγγελματικές θέσεις σε διάφορα επίπεδα ευθύνης.

Είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται πολιτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο και εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη και εκπαίδευση. Φαίνεται ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των ευκαιριών ανάπτυξης των γυναικών και στην αύξηση της εκπροσώπησής τους σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Η ενίσχυση της ισότητας, η διασφάλιση της αντιπροσώπευσής τους στη λήψη αποφάσεων και οι ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες αποτελούν θεμέλια στοιχεία.

Μέχρι σήμερα, οι γυναίκες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν υψηλές θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις, βασιζόμενες στη δουλειά τους και την αφοσίωσή τους στο επάγγελμά τους. Ενώ τα βασικά δικαιώματα έχουν διασφαλιστεί, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, όπως η δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παρόλα αυτά, είναι εμφανές ότι οι γυναίκες στην Κύπρο έχουν καταφέρει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας και να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Η 8η Μαρτίου είναι µέρα µνήµης και διεκδίκησης ποιοτικότερων συνθηκών εργασίας για τη γυναίκα. Θα αφιέρωνα τη μέρα αυτή, σε όλες τις γυναίκες που εργάζονται σκληρά, που εξισορροπούν την προσωπική, οικογενειακή ή επαγγελματική ζωή. Επίσης, θα την αφιέρωνα στις γυναίκες που συνδυάζουν σπουδές, επαγγελματική σταδιοδρομία, οικογένεια, δραστηριότητες, με δυναμική και με πάθος. Στις γυναίκες που πιστεύουν στον εαυτό τους, παλεύουν και διεκδικούν αυτά που τους αξίζουν. Θα αφιέρωνα αυτή τη μέρα στις γυναίκες, που με το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους, συνέβαλαν και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της γυναίκας.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία;

Για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι ίσες αμοιβές για ίση εργασία για μείωση της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει σε άνδρες και γυναίκες εργοδοτούµενους ίση αµοιβή για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο του εργοδοτούµενου καθώς και ισότητα στις προσλήψεις, προαγωγές και καταρτίσεις. Η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των εργαζόμενων γυναικών, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και να εφαρμοστούν νόμοι και πολιτικές που να προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών στον εργασιακό χώρο.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία με μία λέξη;

Πολυδιάστατος.

WhoisWho

Η Doreen Demirdjian γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Κατέχει πτυχίο BA in Business Studies & Marketing με First Class Honours από το Middlesex University London και MSc in International Employment Relations & HR Management από το London School of Economics & Political Science (LSE). Η Doreen εργάζεται στο κλάδο του HR τα τελευταία 15 χρόνια. Από το 2016, εργάζεται ως HR manager στην εταιρεία Vassos Eliades Ltd. Η επικέντρωσή της είναι σε θέματα διαχείρισης εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης απόδοσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, διαχείρισης αλλαγών και ευθυγράμμιση των πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού με την επιχειρηματική στρατηγική. Είναι διορισμένη πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Κύπρου και έχει συμβουλευτικό ρόλο, από το έτος 2018 μέχρι σήμερα.

Διαβάστε επίσης: H συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων είναι ακόμη χαμηλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ