Ψήφισαν νόμο για καταβολή ΦΠΑ στην αγορά πολύτιμων μετάλλων

Υπέρ ψήφισαν 36 παρόντες βουλευτές.

Η Ολομέλεια της Βουλής, ψήφισε ομόφωνα νόμο ώστε τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα που αγοράζουν ακατέργαστα και ημικατεργασμένα πολύτιμα μέταλλα να αποδίδουν τον ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης, ενώ τα πρόσωπα που παραδίδουν τα εν λόγω αγαθά να μην καταβάλλουν τον ΦΠΑ. Υπέρ ψήφισαν 36 παρόντες βουλευτές.

Ο νόμος κρίθηκε απαραίτητος αφού το Υπουργείο Οικονομικών θεωρούσε ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η εμπορία μεταχειρισμένων κοσμημάτων στην Κύπρο, κυρίως χρυσού και αργύρου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα που εμπορεύονται στον τομέα αυτό αποδίδουν και διεκδικούν επιστροφή ή και έκπτωση ΦΠΑ, στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας δημόσιων εσόδων από ΦΠΑ. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: H μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου ανοίγει στην Κύπρο επενδυτικό ταμείο

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ