Σε τροχιά ανάπτυξης οι υπηρεσίες - Ποιοι τομείς πρωτοπορούν

Στην EY Κύπρου πιστεύουμε ότι ο κλάδος των Επαγγελματικών Υπηρεσιών θα παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο του 2024.

Του Ronald  Attard*

Πολλές είναι οι αλλαγές που χαρακτήριζαν το 2023 από την έναρξη του μέχρι και το τέλος. Ο πληθωρισμός σταθεροποιείται σταδιακά στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, παρόλο που εξακολουθεί να είναι αυξημένος, τα επιτόκια έχουν σχεδόν φτάσει στο αναμενόμενο υψηλότερο επίπεδό τους, οι τιμές της ενέργειας μειώνονται και η ανησυχία για χρηματοοικονομικές αναταράξεις σιγά σιγά υποχωρεί. Οι πιο ανθεκτικές αγορές εργασίας είναι αυτές που συνεχίζουν να υποστηρίζουν την καταναλωτική ζήτηση, ενώ η παγκόσμια οικονομία δεν επιβραδύνθηκε με την ταχύτητα που αναμενόταν.

Υπάρχει θα λέγαμε θετικό κλίμα σε ό,τι αφορά τα τελευταία στοιχεία για το ΑΕΠ, καθώς η Ευρωζώνη κατέγραψε μέτρια άνοδο το δεύτερο τρίμηνο του 2023, μειώνοντας τις πιθανότητες μεγάλης ύφεσης. Η οικονομία της Κύπρου αποτελεί μια από τις ευρωπαϊκές οικονομίες που έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και αναμένεται να σημειώσει πραγματική αύξηση του ΑΕΠ μέχρι και το τέλος του 2023.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ICT

Η ανάπτυξη αυτή προκύπτει από μια ευρεία ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, υποστηριζόμενη από τη συνεχή εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, τα οικονομικά του κράτους έχουν βελτιωθεί, με την κυβέρνηση να εφαρμόζει με επιτυχία μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, που στόχο έχουν να θέσουν τη χώρα σε μια βιώσιμη και σταθερή δημοσιονομική πορεία.  Διαφαίνεται πως οι τομείς του Τουρισμού και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) ήταν οι πρωτοπόροι της ανάπτυξης που σημειώθηκε. Ενόψει του 2024, η οικονομία της Κύπρου προβλέπεται να συνεχίσει μια μέτριας κλίμακας τάση ανάπτυξης, παρά τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Ενώ η διαχείριση μιας επιχείρησης γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την οικονομία, σε σύγκριση με το 2023.

Ωστόσο, οι ρυθμιστικές πιέσεις, η πίεση για την επίτευξη των στόχων Βιωσιμότητας, όπως επίσης και οι ραγδαίες αλλαγές που επιφέρουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, θεωρούνται σημαντικές προκλήσεις που δύναται να επηρεάσουν την απόδοση μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, προβλέπουμε ότι το 2024 θα τονισθεί η σημασία της διατήρησης των διαδικασιών AML και οι ρυθμιστικές απαιτήσεις θα ενταθούν, ενώ παράλληλα οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το Βlockchain και η Τεχνητή Νοημοσύνη, θα συνεχίσουν να επαναπροσδιορίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα. Τέλος, ο πληθωρισμός θα επεκτείνει περαιτέρω την περίοδο κατά την οποία σημειώνονται υψηλά επιτόκια, δυσχεραίνοντας πιθανόν την οικονομική θέση των επιχειρήσεων. Παρά τις προκλήσεις, η οικονομία και το επιχειρηματικό τοπίο της Κύπρου θα συνεχίσουν να παρέχουν πολλές ευκαιρίες εντός του 2024, ιδιαίτερα στον τομέα των Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση, όπως έδειξε μέχρι τώρα, επιθυμεί να ενδυναμώσει τομείς όπως η Τεχνολογία, η Εκπαίδευση και η Έρευνα και Καινοτομία, που θα επιφέρουν περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Ο τομέας Δραστηριότητάς μας αναμένεται να συνεχίσει την τροχιά ανάπτυξής του, ως αποτέλεσμα της συνεχούς ζήτησης των Υπηρεσιών του κλάδου, στον απόηχο ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού ελέγχου, της κλιματικής ανησυχίας και των αναδυόμενων τεχνολογιών. Είμαστε βέβαιοι ότι ιδιαίτερα περιζήτητη θα είναι η εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία μας σε τομείς όπως η Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων, η Πράσινη Φορολογία, η Στρατηγική και ο Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός, η Υιοθέτηση Αναδυόμενων Τεχνολογιών, η Βιωσιμότητα και οι Νομικές Απαιτήσεις. Στην EY Κύπρου πιστεύουμε ότι ο κλάδος των Επαγγελματικών Υπηρεσιών θα παραμείνει βασικός μοχλός Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο του 2024.

Σε γενικές γραμμές, ενώ το 2023 ήταν μια χρονιά μεστή γεγονότων, η ανθεκτικότητα της οικονομίας του νησιού προμηνύει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία που θα ακολουθήσει το προσεχές έτος. Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο οφείλουν να εστιάσουν περαιτέρω στην Καινοτομία, την εξυπηρέτηση πελατών και τη συνεργασία, παραμένοντας ωστόσο ευέλικτες στον τεχνολογικό μετασχηματισμό τους, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν. Η ΕΥ δεσμεύεται και αυτή τη χρονιά να παραμείνει αφοσιωμένη στη κινητήρια δύναμή της, στους πελάτες της, με τους έμπειρους επαγγελματίες της να συνεχίζουν να παρέχουν μια εξαιρετική εξυπηρέτηση και να δημιουργούν καθημερινά ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

*Country managing partner, EY Cyprus

Διαβάστε επίσης: Η κανονικότητα της αβεβαιότητας - 4+1 προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα το 2024

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ