Κυριάκος Ανδρέου: Σύγχρονος επαγγελματίας ο phygital σύμβουλος

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΣΕΑΔ Κυριάκος Ανδρέου.

«Η ψηφιακή τεχνολογία είναι το μέλλον στην αγορά ασφαλίσεων και έχει ήδη  δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας», σημειώνει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Εconomy Today ο πρόεδρος του ΠΣΕΑΔ Κυριάκος Ανδρέου. Όπως εξηγεί,  ο σύγχρονος επαγγελματίας θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον πελάτη του και να μετατραπεί σε phygital σύμβουλο. Ο κ. Ανδρέου αναφέρεται ακόμα στις τάσεις που επικρατούν σε σχέση με τη ζήτηση στα ασφαλιστικά προϊόντα, στον ρόλο αλλά και στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Επαγγελματίες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.

Πότε ιδρύθηκε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και ποιος είναι ο ρόλος του;

Η επίσημη εγγραφή του ΠΣΕΑΔ ως σωματείο έγινε στις 14 Μαρτίου 2003 κάτω από την αιγίδα της ΠΟΒΕΚ.

Από το 2008 ο ΠΣΕΑΔ αποτελεί ισότιμο μέλος της Επαγγελματικής Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (BIPAR), η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε μέρος στα κέντρα αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του επαγγέλματος και την προστασία του καταναλωτή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε..

Ο ρόλος του ΠΣΕΑΔ επικεντρώνεται κυρίως στους πιο κάτω πυλώνες:

• Στην προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, ανάπτυξης πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους.

• Στη νομοθετική κατοχύρωση, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, την εξυγίανση και τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή μέσα από διαβούλευση με την πολιτεία και τους άλλους φορείς της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

• Την επιστημονική έρευνα για θέματα που μπορούν να συντελέσουν στην  ανάπτυξη του θεσμού της ασφάλισης στον τόπο μας.

• Τη συνεχή ενίσχυση του επιπέδου μόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης των μελών μέσα από την Οργάνωση εκπαιδευτικών συναντήσεων και συνεδρίων.

• Την κοινωνική προσφορά προς ομάδες συνανθρώπων μας πάντοτε μέσα στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του συνδέσμου.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του ΠΣΕΑΔ για το τρέχον έτος;

Για το τρέχον έτος μέσα στους σχεδιασμούς μας, περιλαμβάνονται εορταστικές εκδηλώσεις για τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του συνδέσμου, η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου που θα γίνει περί τα τέλη Μαΐου με Αρχές Ιουνίου και θα έχει επίσης εορταστικό χαρακτήρα, η ενεργή συμμετοχή μας μέσω του BIPAR στις διαβουλεύσεις που γίνονται σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές που θα γίνουν στα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καθώς επίσης και η ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού μετεξέλιξης του συνδέσμου σε Επαγγελματικό Σώμα.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τον τομέα της ασφαλιστικής βιομηχανίας αλλά και για τους Επαγγελματίες Διαμεσολαβητές;

Οι πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική βιομηχανία είναι:

• Ο αυξημένος ανταγωνισμός, καθώς υπάρχουν πολλές εταιρείες που προσφέρουν παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες και ιδιαίτερα στον γενικό κλάδο, όπου ο αριθμός εταιρειών είναι υπερβολικά μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς.

• Οι συνεχείς Νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν τις διαδικασίες λειτουργίας και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος.

• Η παγκόσμια κρίση που δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνει το κόστος των απαιτήσεων, ενώ την ίδια στιγμή η αύξηση των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάζει μεσοπρόθεσμα τις αποδόσεις κάποιων επενδυτικών ταμείων εταιρειών του κλάδου ζωής.

• Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις μηχανοκινήτων οχημάτων.

• Η συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές και η προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή με όσον τον δυνατό ταχύτερο ρυθμό.

Ειδικότερα οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις που αφορούν κυρίως:

• Τη συμμόρφωσή τους σε ένα αυστηρό πλαίσιο νομοθετικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων που συνεχώς μεταβάλλονται και προκαλούν πρόσθετο κόστος διαχείρισης των εργασιών τους.

• Τον ανταγωνισμό που προέρχεται κυρίως από εταιρείες απευθείας ασφάλισης που στοχεύουν στη χαμηλότερη τιμή και όχι στην ποιότητα του προϊόντος που προσφέρουν.

• Στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται κυρίως από εναλλακτικά δίκτυα προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων όπως το Bancassurance.

• Την προσαρμογή στις απαιτήσεις που πηγάζουν από το νέο ψηφιακό περιβάλλον που δημιουργείται και την ανταπόκριση στις προσδοκίες της νέας γενιάς πελατών, η οποία έχει περισσότερες απαιτήσεις και είναι πολύ πιο οικεία με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ποιο τρόπο εργάζεται ένας επαγγελματίας Ασφαλιστής Διαμεσολαβητής; Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος;

Ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι ένας ειδικός σύμβουλος που μέσα από ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που καθορίζονται μαζί με τους πελάτες του, τους βοηθά στην αξιολόγηση, ιεράρχηση και ποσοτικοποίηση των ασφαλιστικών τους αναγκών, με σκοπό να τους προτείνει τις καλύτερες δυνατές ασφαλιστικές λύσεις που θα διασφαλίσουν την οικονομική τους ισορροπία.

Οι επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν ως κύρια δραστηριότητα το επάγγελμα χωρίζονται σε 3 μεγάλες βασικές κατηγορίες.

1. Στους Ασφαλιστικούς Συμβούλους - που στην πλειοψηφία τους συνεργάζονται αποκλειστικά με μια ασφαλιστική εταιρεία και μπορούν να προτείνουν λύσεις μέσα από τις επιλογές προϊόντων που παρέχονται από τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία.

2. Στους Ασφαλιστικούς Πράκτορες - που συνήθως συνεργάζονται με περισσότερες από μια ασφαλιστικές εταιρείες και μπορούν να προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους πελάτες τους.

3. Στους Μεσίτες Ασφαλίσεων - οι οποίοι ενεργούν κυρίως εκ μέρους του πελάτη και έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες μέσα στο πλαίσιο των ασφαλιστικών λύσεων που θα προτείνουν στους πελάτες τους.

Η συναλλαγή με επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους που έχουν βαθιά γνώση αξιολόγησης των κινδύνων που διατρέχουν οι πελάτες τους και πλήρη κατανόηση των διαφόρων τύπων ασφαλίσεων που προσφέρονται, διασφαλίζει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των καταναλωτών όχι μόνο κατά τη σύναψη και τη διάρκεια ενός συμβολαίου αλλά κυρίως κατά την ώρα έλευσης του κινδύνου.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Πώς ανταποκρίνονται οι ασφαλιστές-διαμεσολαβητές στην πρόκληση της νέας ψηφιακής εποχής;

Η νέα ψηφιακή εποχή έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν γενικά οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι  ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και στον τρόπο που αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους. Αντιμετωπίζοντας αυτήν την πρόκληση, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είτε από μόνοι τους είτε σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και διαδικτυακά εργαλεία που τους βοηθούν να αξιολογήσουν τις ανάγκες των πελατών τους αλλά και για να τους παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι:

• Η χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επικοινωνία με τους πελάτες τους, αφού πλέον χρησιμοποιούν με σχετική ευκολία διάφορα ψηφιακά εργαλεία, όπως email, πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών για την εκτίμηση των ασφαλιστικών κινδύνων για να καταλήξουν σε πιο ακριβείς εισηγήσεις σχετικά με την ασφάλιση που θα προτείνουν στους πελάτες τους.

• Η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για τη διαχείριση πελατών αλλά και τη διαχείριση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν.

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η τεχνολογική πρόοδος έχει αλλάξει τον τρόπο ασφάλισης. Ως διαμεσολαβητές ποιες είναι οι διαπιστώσεις σας αλλά και οι εκτιμήσεις σας σε ό,τι αφορά τον παραδοσιακό τρόπο ασφάλισης;

Η δική μου εκτίμηση είναι πως η ψηφιακή τεχνολογία είναι το μέλλον στην αγορά ασφαλίσεων και έχει ήδη  δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, αφού πλέον βρισκόμαστε στην απαρχή μιας επανάστασης στον τεχνολογικό τομέα που κατά την άποψή μου μπορεί να συγκριθεί μόνο με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας στη ζωής μας πριν κάποιες δεκαετίες.  

Συνεπώς ο σύγχρονος επαγγελματίας θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον πελάτη του και να μετατραπεί σε phygital σύμβουλο. Με λίγα λόγια να μπορεί να συνδυάσει τη φυσική παραδοσιακή επαφή μαζί με την ψηφιακή παρουσία, κρατώντας μια σωστή ισορροπία, ούτως ώστε να συνεχίσει να διατηρεί το πλεονέκτημα που του παρέχει η φυσική επαφή στην προσέγγιση των πελατών του, αλλά την ίδια στιγμή η παρουσία του διαδικτυακά να είναι αισθητή και ποιοτική για να μπορεί να προσεγγίζει ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές των πελατών του.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή σχέδια ασφάλισης στην Κύπρο;

Αν με τον όρο «δημοφιλία» εννοούμε αυτά τα προϊόντα τα οποία κυρίως ζητά ο πελάτης από μόνος του, τότε με αυτή την έννοια δημοφιλή προϊόντα είναι κυρίως τα προϊόντα ασφάλισης που είναι υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Πέραν από αυτού του είδους τα προϊόντα, στις προσωπικές ασφαλίσεις δημοφιλή προϊόντα θεωρούνται τα ατομικά σχέδια υγείας (έστω και μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ), τα σχέδια αποταμίευσης για σπουδές παιδιών και τα συνταξιοδοτικά σχέδια (ιδιαίτερα για όσους έχουν και το κίνητρο της φοροαπαλλαγής) ενώ στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων, δημοφιλή προϊόντα θεωρούνται οι ασφάλειες που καλύπτουν τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών, καθώς επίσης και σε κάποιο βαθμό οι ομαδικές ασφαλίσεις, είτε υγείας είτε ζωής, για τους υπαλλήλους τους. Τα τελευταία χρόνια επίσης, μετά την εισαγωγή των επαγγελματικών σχεδίων σύνταξης, πολλές εταιρείες επιλέγουν να παρέχουν τέτοια σχέδια στο προσωπικό τους και διαφαίνεται ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα μέλη σας και ποια είναι τα αιτήματά σας;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η 1η κατηγορία σχετίζεται με τις νομοθετικές/ρυθμιστικές απαιτήσεις και το πεδίο συμμόρφωσης που χρειάζεται ο κάθε επαγγελματίας να τηρεί, για να μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα, γεγονός που αυξάνει το διαχειριστικό του κόστος.

Η 2η κατηγορία αφορά την κατοχύρωση του πελατολογίου/χαρτοφυλακίου του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αφού σε περιπτώσεις διακοπής συμβάσεων - ιδιαίτερα όταν αυτές προνοούν αποκλειστικότητα -  μένει εκτεθειμένος και ενδέχεται να χάσει όλα τα εισοδήματα που έχει δημιουργήσει.

Η 3η  κατηγορία αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε από Οργανισμούς που κατέχουν δεσπόζουσα θέση και πουλούν ασφαλιστικά προϊόντα ως συμπληρωματικά της κύριας τους δραστηριότητας, όπου παρατηρούμε περιπτώσεις που η πώληση του ασφαλιστικού προϊόντος γίνεται κατόπιν πίεσης και με εκβιαστικό τρόπο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το καλώς νοούμενο συμφέρον του πελάτη και οι πραγματικές του ανάγκες. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα μάς οδηγεί σε φαινόμενα πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων που κατά την άποψή μας είναι εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας και δημιουργούνται κενά στο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και γι’ αυτό τον λόγο είμαστε σε συζήτηση με την αρμόδια εποπτική αρχή για να δούμε πώς θα μπορέσει να ασκηθεί καλύτερη εποπτεία.

Διαβάστε επίσης: Χριστόδουλος Χριστοδούλου: Η ηγεσία είναι στο DNA της Trust

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ