Υπ. Παιδείας: Αναβάθμιση και διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το φθινόπωρο αναμένεται να αρχίσει ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς

Συνέντευξη στην Έμιλυ Μιντή

Η μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας και η διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης αποτελούν μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού και για τον σκοπό αυτό αναπτύσσουμε δράσεις, αναφέρει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Εconomy Today η υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Σχολιάζοντας τη ραγδαία ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η κ. Μιχαηλίδου τονίζει πως «η εν λόγω ανάπτυξη συνεισφέρει θετικά στην οικονομία του τόπου μας».

Προσθέτει ακόμα πως το Υπουργείο Παιδείας θα στοχεύσει στην ποιότητα των προγραμμάτων και στην αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων πως «η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης έργο της ΔΑΕ του ΥΠΑΝ που έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους €1,5 εκατ. στο πλαίσιο του Σχεδίου  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο έχει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας; Ποια δηλαδή η συμβολή του τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οικονομική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου;

Η Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και τόσο ξένοι όσο και Κύπριοι επενδυτές έχουν επιλέξει να επενδύσουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου.  Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο έχουμε 12 πανεπιστήμια εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και πέραν των 40  Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Χαρτογράφησης του Πεδίου της Ανώτερης Εκπαίδευσης που διεξάγει σε ετήσια βάση η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), από το σύνολο των 54.235 φοιτητών/τριών που σπούδαζαν στα ΙΑΕ της Κύπρου, κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, 23.812 είναι Κύπριοι πολίτες (ποσοστό 43,91%), 21.611 είναι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών (39,85%), ενώ 8.812 είναι πολίτες τρίτων χωρών (16,25%).

Αντίστοιχα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από το σύνολο των 32 χιλιάδων φοιτητών που φοίτησαν στα ΙΑΕ της Κύπρου, 8 χιλιάδες ήταν πολίτες άλλων ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών. Η ραγδαία αυτή αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού, τόσο Κύπριων όσο και ξένων φοιτητών, καταδεικνύει τη ραγδαία αναπτυξιακή πορεία της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και τη δυναμική της στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

Η εν λόγω ανάπτυξη συνεισφέρει θετικά στην οικονομία του τόπου μας, αφού ο αριθμός των Κυπρίων που επιλέγουν να σπουδάσουν στην Κύπρο ολοένα και αυξάνεται και οι κυπριακές οικογένειες επενδύουν οικονομικά στη χώρα μας για να σπουδάσουν τα παιδιά τους αντί στο εξωτερικό.

Περαιτέρω, με την ίδρυση και λειτουργία Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για ακαδημαϊκό, διοικητικό και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό. Σύμφωνα και με το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης, αυτό στο οποίο θα στοχεύσουμε είναι η ποιότητα των προγραμμάτων και η αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον τόπο μας, γι’ αυτό και έχει ήδη εξαγγελθεί διάλογος με όλους τους φορείς το φθινόπωρο για το θέμα αυτό.

Έχουν τεθεί αρκετοί σημαντικοί στόχοι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως για παράδειγμα τη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας, η διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης κ.ά. Πώς θα κινηθείτε στρατηγικά για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα;

Η μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας και η διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης αποτελούν μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού και για τον σκοπό αυτό αναπτύσσουμε δράσεις. Για τη Διεθνοποίηση της ΑΕ αναπτύσσουμε δράσεις όπως: (α) η υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με άλλα κράτη, (β) η υπογραφή Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων σπουδών της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με άλλα κράτη, (γ) η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκπαιδευτικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, (δ) η χρηματοδότηση των κυπριακών πανεπιστημίων που εξασφαλίζουν συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πανεπιστημίων, κ.ά.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας το ΥΠΑΝ προβαίνει σε συντονισμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση όπως η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για ίδρυση νέων Ερευνητικών Μονάδων και Κέντρων Αριστείας στα δημόσια πανεπιστήμιά μας. Αξιοσημείωτη είναι και η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο για τροποποίηση του νομικού πλαισίου των πανεπιστημίων, έτσι ώστε να γίνει πιο ευέλικτο ως προς τη δυνατότητα των δημόσιων πανεπιστήμων μας να συμμετέχουν σε εταιρείες μετατροπής της γνώσης σε εμπορεύσιμα προϊόντα (University spin-offs). 

Με ποιους άλλους τρόπους επιδιώκετε να ενισχύσετε την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο;

Πρώτιστο μέλημα της πολιτικής μας, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου, είναι:

 • Να προωθήσουμε διεθνώς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Κύπρου ως ποιοτικό και ελκυστικό ακαδημαϊκό προορισμό για την προσέλκυση ξένων φοιτητών.
 • Να προωθήσουμε διακρατικές συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών με στόχο τη διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής μας.
 • Να στηρίζουμε, με την παραχώρηση ειδικών υποτροφιών, φοιτητές που θα επιλέξουν προγράμματα σπουδών με υψηλή ζήτηση και ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο ή ισχυρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.
 • Να αξιοποιήσουμε συστηματικά το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουν τα πανεπιστήμια της Κύπρου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης της χώρας.
 • Να προωθήσουμε τη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων με τις ποικιλόμορφες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.
 • Να προωθούμε συμπράξεις και συνέργειες μεταξύ των πανεπιστημίων.
 • Να ενισχύουμε την ουσιαστική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της εμπλοκής όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων του αύριο.

Η νέα ψηφιακή εποχή και η ανάγκη για πράσινη μετάβαση έχουν αλλάξει σημαντικά την αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά και στη διά βίου μάθηση. Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας αυτές τις προκλήσεις;

Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης έργο της ΔΑΕ του ΥΠΑΝ που έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το εν λόγω έργο, είναι αξιέπαινο και πολύ υποσχόμενο διότι πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και παράλληλα στον σχεδιασμό και διενέργεια μίας Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών (Employers’ Skill Survey) σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα.

Ταυτόχρονα, χρηματοδοτείται η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων, «Eurograduate». Οι εν λόγω έρευνες θα παρέχουν δεδομένα σε διαχρονική βάση και αναμένεται να συμβάλουν στον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών σε σχέση με:

 • τη βελτίωση ή/και αναθεώρηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών των ΙΑΕ της Κύπρου,
 • τη δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών από τα ΙΑΕ της Κύπρου, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • την αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση),
 • τον σχεδιασμό Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης που αφορούν στην επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling)
 • τη βελτίωση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής καθοδήγησης προς μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες κ.ά.

Διαβάστε επίσης: Το ΑΞΙΚ μεταφέρεται στην Πάφο και 200 φοιτητές ψάχνουν σπίτι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ