Η ProsperTree PLC κατέθεσε αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Κύπρου

Αίτηση εισαγωγής στη Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατέθεσε επίσημα η ProsperTree PLC, με σκοπό την εισαγωγή των μετοχών της στο ταμπλό της αγοράς.

Η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία αποτελείται από ανθρώπους με επιχειρηματικό και επενδυτικό background και στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους στις επενδύσεις και την ανάπτυξη επιχειρήσεων με κύρια εστίαση στην

-     σύσταση και εκμετάλλευση φυτείας δέντρων Παυλώνιας για την παραγωγή πολύτιμου τεχνικού ξύλου σκληρού τύπου

-     άλλων υποπροϊόντων για βιομάζα μιας και τα φύλλα της περιέχουν μεγάλο ποσοστό αζώτου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή ζώων, βελτιωτικό του εδάφους καθώς και ως υπόστρωμα για την καλλιέργεια εδώδιμων ειδών παραγωγή πρώτων υλών για ζωοτροφές καθώς και

-     παραγωγή ζωοτροφών δεδομένου ότι τα φύλα της είναι πλούσια σε πρωτεΐνες οι οποίες φτάνουν έως 20%, με διατροφική αξία παρεμφερή με αυτή του τριφυλλιού και 60% πεπτικότητα ενώ η ποσότητα των αμινοξέων σε σχέση με το ποσοστό ολικής πρωτεΐνης είναι υψηλή και καλής ποιότητας

-     στην μελισσοκομία μιας και μεγάλη και έντονη ανθοφορία αποτελεί σημαντική παράμετρο στην παραγωγή μελιού η οποία μπορεί να φτάσει ετησίως έως και τα 700 kg ανά εκτάριο.

-     αρωματοποιία

-     και την παραγωγή carbon credits για διάθεση στις διεθνείς αγορές.

Οι φυτείες θα εκτείνονται σε εδάφη τα οποία θα εκμεταλλεύεται η εταιρεία μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων. Κατά το δεκαετή κύκλο του επιχειρηματικού σχεδίου, τα εδάφη αυτά αναμένεται να καλύπτουν συνολική έκταση πέριξ των 5.000 στρεμμάτων ή και περισσοτέρων σύμφωνα με την ζήτηση που θα προκύψει και θα αποτελείται από αυτόνομες, μη όμορες και ανεξάρτητες μονάδες στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες.

Κύριο συστατικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ότι η ProsperTree θα εισπράττει από τους πελάτες άπαξ ποσόν για την εγκατάσταση διαχείριση και ανάπτυξη του κάθε δέντρου έως και το πέρας του δεκαετούς κύκλου όπου θα αποδίδει χρηματικό ποσό στους πελάτες στο οποίο θα περιλαμβάνονται η αρχική χρηματική καταβολή τους και μέρος των εσόδων που έχουν παραχθεί από τα δέντρα που, για τον λογαριασμό των οποίων, διαχειρίζεται η εταιρεία.

Το προϊόν υλοτομίας για την παραγωγή προϊόντων ξύλου θα διατίθεται κυρίως για εξαγωγή, ενώ τα φύλλα και οι κλάδοι θα συλλέγονται και θα διατίθενται για την παραγωγή ζωοτροφών και βιοαιθανόλης αντίστοιχα.

Οι μέτοχοι της εταιρείας προσδοκούν στην μερισματική απόδοση αλλά και τις υπεραξίες που προκύπτουν μέσω της υψηλής κερδοφορίας που προσφέρει η ανάπτυξη και διαχείριση δέντρων υψηλής αξίας εξαιτίας των παγκόσμιων τάσεων που δημιουργούνται όπως ενδεικτικά:

Α) η συνεχής αύξηση της ζήτησης για ξυλεία παγκοσμίως, σε αυτή συνηγορούν παράγοντες όπως:

• Η αυξητική τάση του παγκόσμιου πληθυσμού που αναμένεται να ξεπεράσει τα 8,5 δις έως το 2030.

• Η συνεχής αύξηση του παγκοσμίου ΑΕΠ

• Η ραγδαία αύξηση ζήτησης από αναπτυσσόμενες οικονομίες ιδιαίτερα στην Ασία όπου κατοικεί το 60% του παγκοσμίου πληθυσμού

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεί του FAO η παραγωγή τεχνικού στρογγυλού ξύλου ανήλθε το 2020 σε 3,9 δις m3 που συνιστά αύξηση κατά 12% από το 2000 και 25% από το 1980, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19% και 50% αντίστοιχα για τα συγκρινόμενα έτη.

Β) Πώληση ρύπων

Η Παυλώνια διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητές στο να μετριάζει την κλιματική αλλαγή και γι’ αυτό το λόγο η Δασική Επιτροπή (Forestry Committee) του Ηνωμένου Βασιλείου προσφάτως ενέκρινε την δημιουργία φυτειών Παυλώνιας που θα στοχεύει στη μείωση των εκπομπών ως μέρος της κυβερνητικής στρατηγικής δέσμευσης άνθρακα.

Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις οι φυτείες Παυλώνιας μπορούν να απορροφήσουν δέκα φορές περισσότερο CO2 κατά τη διάρκεια της ζωής τους από ένα τυπικό μικτό γηγενές δάσος. Με σωστό τρόπο καλλιέργειας και διαχείρισης, μια φυτεία Παυλώνιας, υπολογίζεται ότι δεσμεύει πάνω από 60 τόνους CO2 ανά εκτάριο ετησίως κατά τη διάρκεια του μέσου κύκλου ζωής της. Ως εκ τούτου η Εταιρεία αναμένει να διαθέσει προς πώληση carbon credits στην εθελοντική αγορά ρύπων του Λονδίνου ή/και αλλού, από το 4ο έτος μετά την φύτευση.

Γ) την εκθετική παγκόσμια τάση που αναπτύσσεται γύρω από την ευαισθητοποίηση για το κλίμα αλλά και το ESG που αποτελεί πλέον σημαντικό πυλώνα στις αποφάσεις των εταιρειών παγκοσμίως.

Με δηλώσεις του ο κ. Άγγελος Ζώης CEO της εταιρείας, αναφέρει πως:

«Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή για την ProsperTree PLC  και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Μέσω της εισαγωγής των μετοχών μας στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, θα προσφέρουμε διαφάνεια, audited accounts και χρηματιστηριακό exit, τόσο στους ήδη υπάρχοντες μετόχους όσο και στους νέους που θα εισαχθούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η επενδυτική συγκυρία μας δείχνει ότι η κατεύθυνση που επιλέξαμε να οδηγήσουμε την ProsperΤree είναι μονόδρομος, και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι εταιρείες μπορούν να παράγουν κέρδη για τους μετόχους τους κάνοντας παράλληλα καλό στο κλίμα στον πλανήτη και κατ’ επέκταση στον συνάνθρωπο μας,

Τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας γεμίζουν σιγουριά για την υλοποίηση του φιλόδοξου πλάνου μας.»

Επίσης ο κ. Λευτέρης Κοντός, CEO της investors matchmaking πλατφόρμας In4Capital και συντονιστής της ομάδας ειδικών για την εισαγωγή της εταιρείας στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Κύπρου τονίζει πως:

«Η στρατηγική επιλογή εισαγωγής μας στο Χ.Α.Κ. έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, επίσης μέσω της διαφάνειας που παρέχει μια Ευρωπαϊκή εισηγμένη εταιρεία καθώς και το διεθνές χρηματιστηριακό ISIN που δίνει τη δυνατότητα στο ticker symbol της ProsperTree PLC να είναι ορατό σε παγκόσμιες πλατφόρμες όπως οι Bloomberg, Reuters, Market Watch κλπ δίνουν το προβάδισμα για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με funds και ιδιώτες επενδυτές από όλο τον κόσμο αλλά και για ενδυνάμωση της εμπορικής αναγνωρισιμότητας και επέκτασης της εταιρείας.»

Διαβάστε επίσης: Ο ρόλος της αναλυτικής δεδομένων στις σύγχρονες επιχειρήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ