Επαναπροσδιορίζεται ριζικά ο εκπαιδευτικός χώρος - Ποιες οι προκλήσεις του 2024

Θετικό το αποτύπωμα του 2023 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σημαίνοντα έργα για την κοινωνία

Του καθηγητή Πέτρου Πασιαρδή*

Σε μια κρίσιμη συγκυρία που οι οικονομίες βασίζονται ολοένα και περισσότερο στη γνώση και με σημαντικές προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα, όπως οι εμπόλεμες συρράξεις, οι κλιματικές κρίσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το μεταναστευτικό, κ.ά., τα πανεπιστήμια είναι σημεία τομής, προώθησης της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας, με στόχο τη διαμόρφωση ανθεκτικών και αειφόρων οικονομιών και βιώσιμων πράσινων, συμπεριληπτικών και ψηφιακών κοινωνιών.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, τα πανεπιστήμια καλούνται, ως χώροι παιδείας, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και προσδοκίες των κοινωνιών τις επόμενες δεκαετίες και να παρέχουν υψηλής ποιότητας, προσιτή εκπαίδευση σε ευρύτερα κοινά. Το δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ένα εξωστρεφές διεθνές πανεπιστήμιο, το οποίο εξειδικεύεται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Υποστηρίζει, έτσι, αποτελεσματικά το «άνοιγμα της εκπαίδευσης» προσφέροντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευκαιρία και πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Το 2023 το αφήνουμε πίσω μας με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και σημαίνοντα έργα, όπως για παράδειγμα:

α) Την ίδρυση του Κέντρου Επαγγελματικής και Διά Βίου Μάθησης με στόχο την προσφορά προγραμμάτων (επανα)κατάρτισης σύντομης διάρκειας και την εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού,

β) Την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό (Νομική) και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Ποινική Δικαιοσύνη) και άλλων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης και πιστοποίησης,

γ) Την εγκαθίδρυση στο πανεπιστήμιο ακαδημαϊκών και ερευνητικών εδρών UNESCO, Commonwealth of Learning και Jean Monnet που ενισχύουν το επιστημονικό του προφίλ και τη δυνατότητά του να αναλαμβάνει φιλόδοξες ερευνητικές δράσεις σε καινοτόμα θέματα με γνώμονα την αριστεία και τη μετάδοση της γνώσης στην κοινωνία,

δ) Την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του ΑΠΚΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και των τεχνολογικών μας υποδομών από εγχώριους φορείς, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Παραγωγικότητας της Κύπρου, το οποίο υποστηρίζουμε στην εξ αποστάσεως παροχή Προγραμμάτων για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Κουλτούρα με έμφαση στην Πράσινη και τη Ψηφιακή Μετάβαση.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το 2024, η ευρεία επέκταση της Ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την οποία το ΑΠΚΥ υπηρετεί από την ίδρυσή του, επαναπροσδιορίζει ριζικά τον εκπαιδευτικό χώρο. Η υιοθέτηση ψηφιακών εκπαιδευτικών εμπειριών με εργαλεία τηλεκπαίδευσης που να καθιστούν τη διαδικασία της μάθησης διαδραστική και αποτελεσματική, με εξατομικευμένες και ευέλικτες επιλογές φοίτησης, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Διαχρονική πρόκληση για τα πανεπιστήμια αποτελεί η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά και με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι φοιτητές, παράλληλα με την ακαδημαϊκή γνώση, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και να καταρτίζονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η χρονίζουσα οικονομική κρίση επηρεάζει τα ακαδημαϊκά χαρτοφυλάκια των πανεπιστημίων και μπορεί να οδηγεί σε οδυνηρές περικοπές για κλάδους, όπως οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες, των οποίων η αξία είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί, αλλά και τους ρυθμούς προσέλκυσης νέων φοιτητριών. Παράλληλα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση καθίσταται ολοένα και πιο πολυπολιτισμική και πολύγλωσση, ενώ η συμπερίληψη και η ανοικτή πρόσβαση για όλους είναι θεμελιώδης ανάγκη.

Η περαιτέρω διεθνοποίηση και εξωστρέφεια είναι άλλη μια πρόκληση, η οποία απαιτεί πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς, αλλά και στρατηγικές συνεργασίες τόσο εντός των εθνικών συνόρων, όσο και εκτός, με εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού. Απαιτούνται, λοιπόν, γέφυρες για συνεργασία στο πλαίσιο των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων» και ευκαιρίες για μεγιστοποίηση της κινητικότητας των μελών των πανεπιστημιακών κοινοτήτων.

Η Πολιτεία καλείται να ενισχύσει τα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας και να τα ενδυναμώσει διότι είναι φορείς θετικών και ανατρεπτικών αλλαγών προς την Πράσινη, Αειφόρο, Ψηφιακή Μετάβαση και Βιώσιμη Οικονομία. Στα καθ’ ημάς, ο στόχος μας για το 2024 είναι ο εξής διαχρονικός: Να μετεξελιχθεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Edupreneurial Πανεπιστήμιο που απαιτεί η σημερινή εποχή και να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά μας στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, ώστε να λειτουργήσουμε ως μοχλός κοινωνικής και οικονομικής ανάτασης και εξέλιξης.

*Πρύτανη Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε επίσης: Οικονομία: Ποιους κινδύνους «βλέπει» ο CEO της KPMG Κύπρου - Ο ρόλος του ΤΑΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ